Kërko
Shpallje/Njoftime

Shpallje Fituesi - Panairi i promovimit të vlerave artistike – kulturore dhe i produkteve të territorit për Njësinë Administrative Dajç

12.07.2018

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 25/06/2018 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit të promovimit të vlerave artistiko-kulturore dhe produkteve të territorit gjatë muajit Gusht 2018, me datë 09/07/2018 u mblodh Këshilli artistiko-kulturor i Bashkisë Shkodër, i cili pas shqyrtimit të projekteve të ardhura, doli me përfundimet e mëposhtme:

Për Aktivitetin artistiko-kulturor Panairi i promovimit të vlerave artistike – kulturore dhe i produkteve të territorit për Njësinë Administrative Daj ç , u shpall fitues projekti i paraqitur nga Personi Fizik, Z. Leonard Vneshta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës