Kërko
Shpallje/Njoftime

Shpallje Fituesi - Karnavale 2018

22.01.2018

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 09/01/2018 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për projektin “Karnavale 2018”, me datën 15/01/2018 u mblodh Këshilli Artistiko-kulturor i Bashkisë Shkodër, i cili pas shqyrtimit të projekteve të ardhura, doli në përfundimin e mëposhtëm:

Për aktivitetin “Karnavale 2018” u shpall fitues projekti i paraqitur nga Shoqata Kulturore Teatrore “Zef Jubani”.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës