Kërko
Shpallje/Njoftime

Shpallje Fituesi - Aktivitete për Festat e Fundvitit

06.11.2017

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 10/10/2017 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e dy aktiviteteve artistiko-kulturore gjatë muajit dhjetor 2017, me datën 28/10/2017 u mblodh Këshilli Artistiko-kulturor i Bashkisë Shkodër, i cili pas shqyrtimit të projekteve të ardhura, doli me përfundimet e mëposhtme:

Për Aktivitetin artistiko-kulturor “ Aktivitetet ne Fundviti”, u shpall fitues projekti i paraqitur nga CODEPARTNERS.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës