Kërko
Shpallje/Njoftime

Shpallja e rezultateve të Thirrjes së II-të ReLOaD

06.05.2019

Lista e renditjes së projekt-propozimeve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC) të marra në dorëzim në kuadër të Thirrjes së II-të publike për OSHC-të në Bashkinë Shkodër, pjesë e Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor/ReLOaD.

Shkarko listën.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës