Kërko
Shpallje/Njoftime

SHPALLJA E REZULTATEVE TË THIRRJES SË TRETË PUBLIKE PËR PROJEKT PROPOZIME, TË PARAQITURA NGA ORGANIZATA E SHOQËRISË CIVILE NË KUADËR TË PROGRAMIT RELOAD, NË BASHKINË SHKODËR

04.06.2020

Në përfundimtë procesit të vlerësimit të aplikimeve të ardhura në Bashkinë Shkodër, në kuadër të Thirrjes së tretë për projekt propozime për Organizatat e shoqerisë civile, ju lutem gjeni si mëposhtë vijon renditjen e projekteve.

Të gjithë aplikantët janë njoftuar tashmë për rezultatet edhe nëpërmjet e-mailit.

Rezulatetet e projekteve të vlerësuara

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës