Kërko

Projektvendimet

Informacion në lidhje me projektvendimet e depozituara pranë Këshillit Bashkiak Shkodër

 

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës