Kërko

Projekte Sociale

  • Acli- Ipsia, shërbime për integrimin e emigrantëve.
  • Qëndra e Gruas Hapat e Lehtë, shërbime për fëmijë, familje në vështirësi sociale dhe shërbime mbështetëse për Gratë e dhunuara.
  • Komuniteti Pappa Giovani, shtëpi familje për fëmijë, gra, vajza dhe përsona me aftësi të kufizuar.
  • Komuniteti Emanuel, shërbime mbështetëse për riintegrimin e përsonave që janë të varuar nga droga dhe alkoli.
  • Madonnina Del Grappa, shërbime mjekësore – mbështetje psikosociale për focus grupet në nevojë.
  • Shtëpi familje Ravasco- shtëpi familje për vajzat që dalin nga insitucioni i shtëpisë së femijës.
  • Projekti Shpresa- 7 shtëpi familje që mikpresin rreth 59 fëmijë, të rinjë e të reja dhe përsona me aftësi të kufizuar.
  • SHIS- Shoqata internacionale për solidaritet- shërbime mbështetëse për fëmijë dhe familje në vështirësi sociale dhe ekonomike.
  • Qëndra këshillimore për përsonat me aftësi të kufizuar, ndihmon përsonat me aftësi të kufizuar me mjete lëvizëse, veshje, ushqime, etj- donator shoqata Lodi Onluss Milano- Itali.

Disa projekte që zhvillohen në territorin e Shkodrës nga organizata jo qeveritare me financime nga qeveria italiane.  

 

 

 

 

 

 


 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës