Kërko

Projekt-Vendimet

Projektvendimet e mbledhjes së rradhës datë 30.10.2017

 

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës