Kërko

Projekt-Vendimet

Projekt Vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak datë 20 Mars 2019

1. “Për propozim për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin Mars 2019“.

2. “Për dhënien e paaftësisë dhe invaliditetit të punës për muajin Mars 2019“, “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin Shkurt 2019“, dhe “Për miratimin e kompensimit të çmimit të energjisë elektrike për kategoritë përfituese të ndihmës ekonomike, për muajin Shkurt 2019“.

3. “Për miratimin e raportit të vlersimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave të bashkisë Shkodër për vitet 2020-2022“.

4. “Për shtesë plani në buxhetin e bashkisë Shkodër“.

5. “Për miratimin e raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit të vitit 2018 të Bashkisë Shkodër“.

6. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës