Kërko

Projekt-Vendimet

Projektvendimet e mbledhjes së rradhës datë 21.12.2017

 

 


 

Projektvendimet e mbledhjes së rradhës datë 26.12.2017

 

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës