Kërko

Planifikimi dhe Zhvillimi i Territorit

harta plani i pergjithshem vendor
Plani i Përgjithshëm Vendor Bashkia Shkodër
 
zhvillimi_territorit
Zhvillimi i Territorit

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës