Kërko

Plani vjetor për proçesin e vendimmarrjes me pjesmarrje viti 2020

 

Nr. Data e  Njoftimit Tematika e Dëgjesës Publike Vendi i dëgjesës Data e dëgjesës Ora
1 Qershor Për miratimin e projektit të parë të programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 për Bashkinë Shkodër Salla e këshillit
Bashkiak
Qershor 2020
2 Tetor Në kuadër të përgatitjes së Buxhetit të vitit 2021 dhe Programit Buxhetor  Afatmesëm 2021-2023 përfundimtar Salla e këshillit
Bashkiak
Tetor 2020
3 Nëntor- Dhjetor Draft Buxheti i vitit 2021 dhe plani buxhetor afatmesëm 2021-2023 i  Bashkisë Shkodër Nj.A , Lagje Nëntor- Dhjetor 2020

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës