Kërko

Plani vjetor për proçesin e vendimmarrjes me pjesmarrje viti 2018-2019

 

Nr Data e Njoftimit Tematika e Dëgjesës Publike Vendi i dëgjesës Data e dëgjesës  Ora
1 21/12/2018 Për miratimin e programit të transparencës në Bashkinë Shkodër Salla e Këshillit Bashkiak 10/01/2019 11:00
2 07/02/2019 Plani lokal për veprimin e zhurmave në mjedis Salla e Bashkisë, kati II 05/03/2019 10:00
3 08/02/2019 Projekt –Studim Trafiku Lëvizshmëria dhe Semaforët në qytetin Shkodër Salla e Këshillit Bashkiak 09/03/2019 11:00
4 Qershor Për miratimin e projektit të parë të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 për Bashkinë Shkodër Salla e Këshillit Bashkiak Qershor 2019
5 Tetor Në kuadër të përgatitjes së Buxhetit të vitit 2020 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022 përfundimtar NJA, Lagje Tetor 2019
6 Nëntor- Dhjetor Draft Buxheti i vitit 2020 dhe plani buxhetor afatmesëm 2020-2022 i Bashkisë Shkodër Salla e Këshillit Bashkiak Nëntor-Dhjetor 2019

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës