Kërko

Plani i përgjithshëm vendor

  1. Plani i zhvillimit të territorit
  2. Harta e përdorimit të tokës
  3. Harta e infrastrukturave të transportit 
  4. Harta e fazimit te zbatimit të PPV-së në nivel Bashkie
  5. Vendim nr.5 datë 16.10.2017
  6. Rregullore e Planit të Përgjithshëm Vendor

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës