Kërko
Shpallje/Njoftime

Parashikimi i hapjes së kurseve dhe trajnimit Start SMART për muajt Mars dhe Prill

09.03.2020

Kalendari i Zhvillimit të Kurseve Për muajt Mars dhe Prill

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës