Kërko

PBA 2020-2022

Pr/ Vendim: “Për miratimin e buxhetit 2020 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2020-2022 të bashkisë Shkodër“

Plani i Performancës Buxhetore 2020 - 2022 i Bashkisë Shkodër

Paraqitje e Përgjithshme e Buxetit të Vitit 2020 & Planit Buxhetor Afatmesëm 2020 - 2022

Matrica e Porjekt Buxhetit Afatmesëm 2020-2022

 

      

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës