Kërko

Organograma

organigrama_bashkia shkoder 2020

Plani vjetor i pranimit në Shërbimin Civil

Struktura Organizative 2020

Struktura Organizative 2019 e përditësuar

Struktura Organizative 2018

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës