Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 303
18.07.2019
Në bazë të Ftesave të Hapura, të shpallura me datën 02/07/2019 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit “Dita e biçikletave”...
Burimi: Drejtoria e Turizmit
18.07.2019
Në bazë të Ftesave të Hapura, të shpallura me datën 02/07/2019 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktiviteteve “Triathlon”...
Burimi: Drejtoria e Turizmit
17.07.2019
Në mbështetje të neneve 8, pika 2, dhe 23, pika 14, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetqeverisjen vendore”, neneve 5, pika 1.3, shkronja “b”, 13, 22, 33, të ligjit nr.107/2014 datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e territorit ”, i ndryshuar, VKM nr. 686 datë 22.11.2017 “Për Miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit ...
Burimi: Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Territorit
17.07.2019
Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 26/06/2019 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit artistiko-kulturore ...
Burimi: Drejtoria e Kulturës,Arsimit, Rinisë dhe Sportit
16.07.2019
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për aktivitetin artistiko-kulturor “Ndërmendje”...
Burimi: Drejtoria e Kulturës,Arsimit, Rinisë dhe Sportit
16.07.2019
Bashkia Shkodër shpall konkurs të hapur për autorë dhe regjizorë për vënie në skenë të projekteve te vitit 2019, në Teatrin “Migjeni”....
Burimi: Drejtoria e Kulturës,Arsimit, Rinisë dhe Sportit
16.07.2019
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit artistiko-kulturor “Festa e Muzikës”...
Burimi: Drejtoria e Kulturës,Arsimit, Rinisë dhe Sportit
15.07.2019
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale si dhe trajnimit Start SMART që parashikohen të fillojnë për muajt Korrik - Gusht 2019...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkoder
04.07.2019
Në kuadër të projektit “Edhe unë e dua librin”, Shoqata Shpresë për të ardhmen shpall thirrjen e hapur për...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimes së Biznesit
02.07.2019
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit “Dita e biçikletave”, 20 shtator 2019.
Burimi: Drejtoria e Turizmit
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës