Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 410
05.06.2020
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për pjesëmarrje për kompozitorë të rinj dhe të afirmuar për FESTIVALIN E KËNGËS QYTETARE “LULEBORË”...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
01.06.2020
Të nderuar qytetarë të Bashkisë Shkodër ju informojmë se në kuadër të zbatimit të programeve të strehimit social, rihapen aplikimet për programet e strehimit pas pezullimit të proçesit si rezultat i Pandemise Covid -19...
Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Sociale dhe Strehimit
29.05.2020
Nisur nga situata e krijuar e shkaktuar nga pandemia e COVID-19, si pasojë e së cilës aksesi i qytetarëve në institucion është i kufizuar, shpallja e vendimeve dhe njoftimeve të Gjykatave, ASHK...
Burimi: Bashkia Shkodër
28.05.2020
Nisur nga situata e krijuar e shkaktuar nga pandemia e COVID-19, si pasojë e së cilës aksesi i qytetarëve në institucion është i kufizuar, shpallja e vendimeve dhe njoftimeve të Gjykatave, ASHK...
Burimi: Bashkia Shkodër
27.05.2020
Nisur nga situata e krijuar e shkaktuar nga pandemia e COVID-19, si pasojë e së cilës aksesi i qytetarëve në institucion është i kufizuar, shpallja e vendimeve dhe njoftimeve të Gjykatave, ASHK...
Burimi: Bashkia Shkodër
22.05.2020
Në mbështetje të ligjit nr.107/2014 datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, VKM nr. 686 datë 22.11.2017 “Për Miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit"...
Burimi: Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Territorit
22.05.2020
Në mbështetje të ligjit nr.107/2014 datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, VKM nr. 686 datë 22.11.2017 “Për Miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit"...
Burimi: Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Territorit
21.05.2020
Nisur nga situata e krijuar e shkaktuar nga pandemia e COVID-19, si pasojë e së cilës aksesi i qytetarëve në institucion është i kufizuar, shpallja e vendimeve dhe njoftimeve të Gjykatave, ASHK...
Burimi: Bashkia Shkodër
21.05.2020
Nisur nga situata e krijuar e shkaktuar nga pandemia e COVID-19, si pasojë e së cilës aksesi i qytetarëve në institucion është i kufizuar, shpallja e vendimeve dhe njoftimeve të Gjykatave, ASHK...
Burimi: Bashkia Shkodër
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës