Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 256
13.03.2019
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për aktivitetin “Panairi i promovimit të vlerave artistike-kulturore dhe i produkteve të territorit (për Njësinë Administrative Bërdicë)”....
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të klimës së Biznesit
13.03.2019
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për aktivitetin “Panairi i promovimit të vlerave artistike-kulturore dhe i produkteve të territorit (për Njësinë Administrative Gur i Zi)”...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të klimës së Biznesit
12.03.2019
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit “Lojra Popullore Fest”...
Burimi: Drejtoria e Turizmit
06.03.2019
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të fillojnë për muajt Mars dhe Prill 2019.
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër
01.03.2019
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e disa aktiviteteve artistiko-kulturore të titulluara “KONCERTET E VERËS”...
Burimi: Drejtoria e Kulturës,Arsimit, Rinisë dhe Sportit
01.03.2019
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e disa zërave në realizimin e “Festivalit të 57-të Mbarëkombëtar të Këngës për Fëmijë”...
Burimi: Drejtoria e Kulturës,Arsimit, Rinisë dhe Sportit
01.03.2019
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për aktivitetin artistiko-kulturor “Festival Jazz-i”...
Burimi: Drejtoria e Kulturës,Arsimit, Rinisë dhe Sportit
01.03.2019
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizmin e aktivitetit “Dita e Luleve”...
Burimi: Drejtoria e Kulturës,Arsimit, Rinisë dhe Sportit
28.02.2019
Në kuadër të Thirrjes së dytë publike për OSHC-të në partneritet me projektin ReLOaD në Shqipëri ...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të klimës së Biznesit
25.02.2019
Informacion mbi gabimet, dobësitë dhe rekomandimet për organizatat e shoqërisë civile (OShC) me qëllim përmirësimin e projekt propozimeve të tyre bazuar në gjetjet e Thirrjes së parë publike...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të klimës së Biznesit
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës