Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 148
10.01.2018
Programi Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë: Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën *, ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Malin e Zi dhe Serbinë...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik Lokal
09.01.2018
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit artistiko-kulturor “Karnavale”. Përshkrimi i projektit: Karnavalet e Shkodrës e kanë fillimin e tyre në vitin 1861. Ndër vite organizimi i tyre është kthyer në festë në qytetin tone...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
09.01.2018
Në mbështetje të VKM-se nr.753 datë 13.12.2016” Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte, përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave dhe pagesave për nxenësit e arsimit parauniversitar në instirucionet arsimore publike, për vitin shkollor 2017-2018”...
Burimi: Drejtoria Ekonomike e Arsimit
28.12.2017
Drejtoria Rajonale SHK Punësimit Shkodër njofton se jane te gjithsej 375 vende vakante pune...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Punësimit Shkodër
15.12.2017
Bashkia Shkodër shpall konkurs të hapur për autorë dhe regjizorë për vënie në skenë të projekteve te vitit 2018, në Teatrin “Migjeni”. Bashkia Shkoder kerkon te identifikoje projekte te vlefshme per zhanret dramë, komedi, shfaqje për fëmijë dhe teater kukllash ne menyre qe te pregatitet per venien e tyre ne skene pas aprovimit te Buxhetit 2018 nga Keshilli Bashkiak Shkoder...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
01.12.2017
Bashkia Shkoder njofton se kompania suedeze Samres AB (www.samres.se) po kërkon të rekrutojë kandidatë për pozitën : Konsulent TRAVEL. Kjo kompani vepron ne fushen e telekomunikacionit, në sektorin e shërbimeve dhe ben koordinimin e transportit publik per grupe të veçanta në vendet e Evropës Veriore;Suedi dhe Norvegji. Samres po kerkon te zgjeroje aktivitetin e saj edhe ne Shqiperi dhe sheh Shkodren si nje vend potencial per zhvillimin e aktivitetit...
Burimi: Samres AB
01.12.2017
Drejtoria Rajonale SHK Punësimit Shkodër njofton se jane te gjithsej 375 vende vakante pune...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Punësimit Shkodër
24.11.2017
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton kurset profesionale që parashikohen të fillojnë në muajin Dhjetor 2017.
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër
20.11.2017
Të nderuar qytetarë! Ju njoftojmë se është akorduar fondi për “Shpërblim Lindje”, dhe jeni të lutur të paraqisni menjëhërë pranë Zyrave me Një Ndalesë të Bashkisë Shkodër dokumentacionin si më poshtë:...
Burimi: Drejtoria e Financës
20.11.2017
Në mbështetje të nenit 8, pika 2, nenit 9, pika 1/1.1 shkronja “b”, nenit 64, shkronja “a” dhe “b” të Ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 për “Vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr.8378, datë 22.07.1998 "Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë" (i ndryshuar); Ligjit nr.8308, datë 18.03.1998 për "Transportet rrugore" (i ndryshuar); Udhëzimit të Ministrit të Transportit dhe Infrastruktrurës nr. 5627,...
Burimi: Bashkia Shkodër
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës