Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 169
12.03.2018
Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 15/02/2018 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktiviteteve artistiko-kulturore, me datën 05/03/2018 u mblodh Këshilli Artistiko-kulturor i Bashkisë Shkodër, i cili pas shqyrtimit të projekteve të ardhura, doli me përfundimet e mëposhtme...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
12.03.2018
Në bazë të Ftesave të Hapura, të shpallura me datën 19/02/2018 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktiviteteve “Hapja e sezonit turistik Velipoje”, “Festa e Liqenit”, “Lojra Popullore Fest”, “Festa e Thethit”, ...
Burimi: Drejtoria e Turizmit
12.03.2018
Në bazë të Ftesave të Hapura të shpallura në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktiviteteve artistiko-kulturore te sipercituara, me datën 05.03.2018 u mblodh Këshilli Artistiko-kulturor i Bashkisë Shkodër, i cili pas shqyrtimit të projekteve të ardhura, doli me përfundimet e mëposhtme...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
05.03.2018
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton kurset profesionale që parashikohen të fillojnë në muajt Mars-Prill 2018...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër
21.02.2018
Festimet që lidhen me lulet, i kanë fillesat herët, rreth viteve ’30. Zona e Shkodrës, e njohur për rritjen dhe kultivimin e luleve, ika dhënë gjithmonë një rëndësi të veçantë këtij proçesi. Si një zonë e lidhur shumë me natyrën dhe artin, në Shkodër numërohen rreth 150 tekste këngësh qytetare, të cilat i janë kushtuar luleve...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
21.02.2018
Disiplina e Xhudos në Shqipëri e pati nismën në vitin 1993. Sport Klub Vllaznia ka në përberjen e tij që në vitin 1994, ku edhe u shpall Kampion i Kampionatit të parë Kombëtar, ekipin e xhudos...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
20.02.2018
Bashkia Shkodër shpall konkurs të hapur për autorë dhe regjizorë për vënie në skenë të projekteve zhanrin dramë për gjate 6 -mujorit e pare te vitit 2018, në Teatrin “Migjeni”...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
19.02.2018
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit “Hapja e sezonit turistik Velipojë”. Përshkrimi i projektit: Velipoja është një ndër destinacionet e më të njohura të bregdetit Shqiptar me potenciale të konsiderueshme për zhvillimin e turizmit të diellit e rërës. Aktualisht frekuentohet nga një numër i madh pushuesish gjatë sezonit të verës...
Burimi: Drejtoria e Turizmit
19.02.2018
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit “Lojra Popullore Fest”. Përshkrimi i projektit: “Lojra Popullore Fest” është një aktivitet me karakter social-kulturor për të rinjtë i cili synon jo vetëm të pasurojë jetën e të rinjve por edhe ti njohë ata me traditat tona kombëtare me anën këngëve, valleve dhe lojrave popullore...
Burimi: Drejtoria e Turizmit
19.02.2018
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit “Festa e Thethit”. Përshkrimi i projektit: Zona e Thethit është një nga destinacionet më atraktive të territorit të Bashkisë Shkodër e më gjërë. I gjendur në zemër të Alpeve ofron mundësi të jashtëzakonshme për zhvillimin e shumë llojeve të turizmit malor dhe të aventurës...
Burimi: Drewjtoria e Turizmit
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës