Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 217
10.09.2018
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të fillojnë për muajt Shtator- Tetor 2018.
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkoder
24.08.2018
Bashkia Shkodër ka shpallur ftesë të hapur për organizimin e koncertit të fundvitit “Ndërmendje ”për të gjitha shoqatat e ndryshme artistike kulturore që kanë dëshirë të aplikojnë për realizimin e këtij projekti...
Burimi: Drejtoria e Kulturës,Arsimit, Rinisë dhe Sportit
24.08.2018
Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 08/08/2018 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit artistiko-kulturore gjatë vitit 2018 në Njësinë Admisnitrative Ana e Malit...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
24.08.2018
Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 08/08/2018 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit artistiko-kulturore gjatë muajit Shtator 2018, me datën 22/08/2018 u mblodh Këshilli Artistiko-Kulturor i Bashkisë Shkodër...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
24.08.2018
Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 08/08/2018 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit artistiko-kulturore gjatë muajit Shtator 2018, me datën 22/08/2018 u mblodh Këshilli Artistiko-kulturor i Bashkisë Shkodër...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
08.08.2018
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për aktivitetin “Panairi i promovimit të vlerave artistike – kulturore dhe i produkteve të territorit për Njësinë Administrative Ana e Malit”. Përshkrimi i projektit: Në jug-perëndim të qytetit të Shkodrës, në një distancë prej 6 km larg qendrës së saj ndodhet njësia administrative Ana e Malit me një sipërfaqe rreth 44 km²...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
08.08.2018
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit “Panairi i promovimit të vlerave artistike – kulturore dhe i produkteve të territorit (për NJ.A Rrethina)” Përshkrimi i projektit: Në veri të qytetit Shkodër ndodhet njësia administrative Rrethina me sipërfaqe 47,05 km². Kjo njësi duke qënë një njësi me sipërfaqe të madhe, dhe që përfshinë një pjesë të konsiderueshme të fshatrave përreth Shkodrës ka pasuri të mëdha natyrore...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
08.08.2018
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit “Panairi i promovimit të vlerave artistike – kulturore dhe i produkteve të territorit (për NJ.A Postribë)” Përshkrimi i projektit: Në verilindje të qytetit të Shkodrës, në të ashtuquajturën zona e mbishkodrës, ndodhet njësia administrative Postribë...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
07.08.2018
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për aktivitetin artistiko-kulturor “Ndërmendje”. Përshkrimi i projektit: “Ndërmendje” është titulluar koncerti i fundvitit, i kthyer tashmë në traditë në qytetin tonë që nga viti 2008, e Bashkia Shkodër vazhdon ta mbështesë nga viti në vit. Ai zhvillohet çdo fund dhjetori dhe është një aktivitet i nivelit të lartë artistik...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
07.08.2018
Këtë vit Bashkia Shkodër organizon edicionin e tretë të Festivalit të Këngës Qytetare “Luleborë". Festivali “Luleborë” ka si qëllim të risjellë tek publiku këngën qytetare, me motive shkodrane, duke i dhënë një dimension të ri asaj...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës