Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 228
14.11.2018
Në kuadër të projektit “Arti kundër dhunës”, Fondacioni Arte” shpall thirrjet e hapura për 5 artistë korist...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
14.11.2018
Në kuadër të projektit “Shkodra Tourist Official Brand & Shop”, Mandarina Project shpall thirrjet e hapura...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
12.11.2018
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për aktivitetin “SHKODRA N’FEST”.Në dy vitet e shkuara, për festat e fundvitit, aktiviteti “SHKODRA N’FEST” është organizuar si një projekt gjithëpërfshirës dhe i zgjatur gjatë gjithë muajit dhjetor duke ofruar aktivitete artistike, festive dhe dëfryese.
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
07.11.2018
Në kuadër të projektit ''Reduktimi i varfërisë së grave, një domosdoshmëri për një barazi gjithëpërfshirëse”, Kryqi i Kuq Shqiptar, Dega Shkodër shpall thirrjet e hapura si më poshtë:
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
07.11.2018
Në kuadër të projektit ''Arti kundër dhunës'', Fondacioni Arte shpall ftesën për ofertë për blerje materiale promovuese...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të klimës së Biznesit
30.10.2018
Në kuadër të projektit "Arti kundër dhunës"-Fondacioni Arte, i cili financohet në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore nga Bashkimi Evropian (BE) dhe Bashkia e Shkodrës e zbatohet nga Bashkia e Shkodrës...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
10.10.2018
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për aktivitetin SHKODRA N’FEST. Përshkrimi i projektit: Në dy vitet e shkuara, për festat e fundvitit , aktiviteti SHKODRA N’FEST është organizuar si një projekt gjithëpërfshirës dhe i zgjatur për gjithë muajit dhjetor duke ofruar aktivitete artistike, festive dhe dëfryese.
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
08.10.2018
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër njofton mbi Planifikimin e zhvillimit të kurseve për muajt Tetor dhe Nëntor 2018.
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër
03.10.2018
Fondi Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër, njoftojnë fillimin e një projekti pilot për ri-integrimin e emigrantëve të kthyer dhe familjeve të tyre dhe/ose të personave në nevojë...
Burimi: Bashkia Shkoder
25.09.2018
Në kuadër të projektit “Rini e Fuqizuar, e Ardhme e Qëndrueshme - YES FUTURE”, me Ref.No IADSA/2016/10, Consulting and Development Partners shpall thirrjen për shprehje interesi për:...
Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Sociale dhe e Strehimit
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës