Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 417
11.09.2020
Bashkia Shkodër njofton të gjithë qytetarët e interesuar, që vazhdon proçesi i aplikimeve për të përfituar nga programi i strehimit social “Subvencionimi i interesave te kredive"...
Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik
08.09.2020
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të fillojnë për muajt Shtator - Tetor 2020...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkoder
01.09.2020
Bashkia Shkodër njofton për fillimin e regjistrimeve në çerdhe dhe kopshte të Bashkisë Shkodër.Për regjistrimin e fëmijës në institucionin parashkollor dhe në çerdhe duhet të paraqitni dokumentacionin...
Burimi: Bashkia Shkodër
06.08.2020
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të fillojnë për muajt Gusht - Shtator 2020...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkoder
20.07.2020
Burimi: Drejtoria Mjedisit, Pyjeve dhe Menaxhimit të Ujërave
13.07.2020
Në mbështetje të ligjit nr.107/2014 datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, VKM nr. 686 datë 22.11.2017 “Për Miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit”...
Burimi: Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Territorit
05.06.2020
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për pjesëmarrje për kompozitorë të rinj dhe të afirmuar për FESTIVALIN E KËNGËS QYTETARE “LULEBORË”...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
01.06.2020
Të nderuar qytetarë të Bashkisë Shkodër ju informojmë se në kuadër të zbatimit të programeve të strehimit social, rihapen aplikimet për programet e strehimit pas pezullimit të proçesit si rezultat i Pandemise Covid -19...
Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Sociale dhe Strehimit
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës