Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 124
19.07.2017
Në zbatim të Ligjit nr.33/2017 datë “Për pagesën dhe fshirjen e pjesshme të detyrimeve tatimore, doganore, si dhe procedura e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes së detyrimeve tatimore”, fshihen kamatëvonesat që rezultojnë të papaguara në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, të regjistruara në llogarinë e subjektit, me kushtin që deri më 31.12.2017, të paguhet e plotë taksa/tarifa.
Burimi: Drejtoria e te ardhurave
03.07.2017
Sh.A Ujësjellës Kanalizime Shkodër, më datë 6 Korrik 2017, ora 10:00 , në sallën e këshillit Bashkiak Shkodër, do të zhvillojë një seancë dëgjimore me publikun...
Burimi: Bashkia Shkodër
30.06.2017
Shpallje fituesish për projektet: 1. “Festa e muzikës” 2. “Koncertet e verës” Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 20/06/2017 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e dy aktiviteteve artistiko-kulturore gjatë muajit korrik-gusht, me datën 28/06/2017 u mblodh Këshilli Artistiko-kulturor i Bashkisë Shkoder...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Artit, Rinisë dhe Sportit
23.06.2017
Bashkia Shkodër njofton zgjedhësit se të gjitha Zyrat e Gjendjes Civile në çdo Njësi Administrative do të ofrojnë shërbim ditën e shtunë dhe të diel përkatësisht sipas orareve të mëposhtme:...
Burimi: Bashkia Shkodër
22.06.2017
Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 07/06/2017 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e dy aktiviteteve kulturore- sportive gjatë muajit shtator, me datën 19/06/2017 ...
Burimi: Drejtoria e Turizmit
20.06.2017
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e disa aktiviteteve artistiko-kulturore të titulluara “KONCERTET E VERËS” Përshkrimi i projektit: Projekti konsiston në organizimin e disa koncerteve të vogla në territorin e Bashkisë Shkodër gjatë sezonit veror...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Artit, Rinisë dhe Sportit
20.06.2017
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit artistiko-kulturor “Festa e Muzikës”. Përshkrimi i projektit: “Festa e Muzikës” festohet në të gjithë botën në formën e një festivali muzikor. Ajo është kthyer në një fenomen ndërkombëtar, në më shumë se 110 vende të botës, si Francë, Gjermani, Itali, Australi, Japoni etj...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Artit, Rinisë dhe Sportit
20.06.2017
Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 30/05/2017 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e dy aktiviteteve artistiko-kulturore gjatë muajit korrik-gusht, me datën 19/06/2017 ...
Burimi: Drejtoria e Kukturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
07.06.2017
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit “Triathlon Labeat”. Përshkrimi i projektit: Liqeni i Shkodrës është një burim dhe potencial shumë i rëndësishëm i Bashkisë Shkodër i cili ofron mundësi të mëdha për zhvillimin e një sërë aktivitetesh sportive që synojnë zhvillimin e jetës sportive në Shkodër si edhe promovojnë jetën e shëndetshme...
Burimi: Drejtoria e Turizmit
07.06.2017
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit “Dita e biçikletave”, 16 shtator 2017. Përshkrimi i projektit: Shkodra është qyteti numër një në Shqipëri për përdorimin e biçikletës me një traditë të hershme të përdorimit të saj që zë fill që në shekullin e 19. Gjithashtu Shkodra renditet në 10 qytetet që përdorin më shumë biçikletën në shkallë europiane...
Burimi: Drejtoria e Turizmit
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri
Tel: +355 22 400150
e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës