Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 321
09.10.2019
Në mbështetje të ligjit nr.107/2014 datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e territorit”...
Burimi: Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Territorit
09.10.2019
Në mbështetje të ligjit nr.107/2014 datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e territorit”...
Burimi: Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Territorit
07.10.2019
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale si dhe trajnimit Start SMART që parashikohen të fillojnë për muajt Tetor - Nëntor 2019...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër
26.09.2019
Bashkia e Shkodrës organizon aktivitetin e përvitshëm "Ahengu Shkodran 2019" nga data 28 deri me 30 shtator 2019.Përveç pasqyrimit në edicionet e lajmeve...
Burimi: Drejtoria e Kulturës,Arsimit, Rinisë dhe Sportit
24.09.2019
Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 30/08/2019 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit të promovimit të vlerave artistiko-kulturore...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
24.09.2019
Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 30/08/2019 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit të promovimit të vlerave artistiko-kulturore...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
24.09.2019
Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 30/08/2019 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit artistiko-kulturore...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
24.09.2019
Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 30/08/2019 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit artistiko-kulturore ...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
24.09.2019
Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 30/08/2019 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit të promovimit të vlerave artistiko-kulturore...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimes së Biznesit
10.09.2019
Në bazë të Ftesës së Hapur për Pjesëmarrje, me nr.prot 9691, datë 06.06.2019, të shpallur në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për kompozitorë të rinj dhe të afirmuar për FESTIVALIN E KËNGËS QYTETARE "LULEBORË"...
Burimi: Drejtoria e Kulturës,Arsimit, Rinisë dhe Sportit
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës