Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 138
06.11.2017
Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 10/10/2017 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër,...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
06.11.2017
Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 10/10/2017 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër,...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
02.11.2017
Në zbatim të kontratës me Ref.No IADSA/2016/10, datë 07.06.2016, Consulting and Development Partners shpall thirrjen për shprehje interesi për lektorë për aktivitetin “Kursi social – politik” në kuadër të projektit “Rini e Fuqizuar, e Ardhme e Qëndrueshme - YES FUTURE”. Projekti “Rini e Fuqizuar, e Ardhme e Qëndrueshme – YES FUTURE” zbatohet nga Bashkia Shkodër në partneritet me Bashkinë e Triestes në Itali, Institutin për Paqe, Zhvillim dhe Inovacion ACLI në Itali dhe organizatën shqiptare Consulting and Development Partners...
30.10.2017
Zyra Rajonale e Punësimit njofton se 342 vende vakante pune...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Punësimit
11.10.2017
Në dy vitet e shkuara, për festat e fundvitit është organizuar një treg artistik, festiv, dëfryes. Në sheshin “Nënë Tereza” vendosen disa shtëpiza të vogla druri të cilat ofrojnë shërbime dhe atraksione të ndryshme artistiko-kulturore për qytetarët dhe turistët që zgjedhin qytetin tonë për të kaluar festat e fundvitit...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
11.10.2017
“Ndërmendje” është titulluar koncerti i fundvitit, i kthyer tashmë në traditë në qytetin tonë. Ai zhvillohet çdo fund dhjetori dhe është një aktivitet i nivelit të lartë artistik. Në këtë aktivitet performohet muzikë e kultivuar, e autorëve më të njohur botëror dhe vendas të zhanrrit klasik...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
28.09.2017
Bashkia Shkodër, ka kënaqesinë të ftojë qytetarë dhe përfaqësues të shoqërisë civile të marrin pjesë në një seminar advokues dhe njëkohësisht takim informues me temë “Autoritetet vendore për një qeverisje të mirë vendore”, ditën e marte datë 03 tetor 2017 në orën 12:00 në ambjentet e Sallës së Këshillit Bashkiak...
Burimi: Bashkia Shkodër
21.09.2017
Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 të miratuar me datë 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", ligjit nr. 9936 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar,...
Burimi: Bashkia Shkodër
06.09.2017
Njoftohen të gjithë qytetarët që janë pajisur me legalizim objekti pranë ALUIZNI, të paraqiten pranë Bashkisë Shkodër për tu njohur me detyrimin për taksën e ndikimit në infrastrukturë. Në bazë të nenit 23 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, kjo taksë llogaritet dhe arkëtohet nga njësitë e qeverisjes vendore. Në rast të mosshlyerjes së detyrimit brenda 30 ditëve, Bashkia Shkodër do të vijojë procedurat ligjore ndaj debitorëve, vendosje barrë hipotekore, bllokim të llogarive bankare dhe ndjekjes së proçedurave gjyqsore, deri në arkëtimin e kësaj takse, Duke ju falenderuar për mirëkuptimin BASHKIA SHKODËR
Burimi: Bashkia Shkodër
30.08.2017
Bashkia Shkodër në bashkëpunim me „Albania Water Sport“ organizon: “TRIATHLON 2017” “Thriathlon” një kompeticion tre garësh: not, ciklizëm dhe vrapim, qe ka startuar në vitin 2013, perben nje ngjarje te rëndësishme të kalendarit të aktiviteteve turistike, social kulturore dhe sportive të qytetit të Shkodrës, me pjesëmarrjen masive të të rinjve...
Burimi: Drejtoria e Turizmit
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës