Kërko
Këshillim me Publikun

Njoftim për këshillim me publikun - PLANI I VEPRIMIT PËR PËRMIRËSIMIN E SHËRBIMIT TË KULLIMIT

21.11.2017

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun/ banorë të njësive administrative: Velipojë, Guri i Zi, Bërdicë, Ana e Malit, Dajç, për diskutimin e projekt aktit :

  1. Për miratimin e Plan veprimit për përmirsimin e shërbimit të kullimit në Bashkinë Shkodër.

Takimi do të zhvillohet:

në Bashkinë Shkodër ditën e Premte, datë 24 Nëntor 2017, ora 12.30.

Bashkëngjitur mund të konsultoni materialin.

Jeni të ftuar të merrni pjesë.

Duke ju falenderuar. 

 

BASHKIA SHKODËR

Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës