Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftim për akordim fondi për shërbimin "Shpërblim Lindje"

20.11.2017

Të nderuar qytetarë!

Ju njoftojmë se është akorduar fondi për “Shpërblim lindje”, dhe jeni të lutur të paraqisni menjëhërë pranë Bashkisë Shkodër dokumentacionin si më poshtë:

  1. Çertifikatë lindje origjinale e rregjistruar në afat.
  2. Numrin IBAN origjinal të llogarisë rrjedhëse bankare tuajën në lek
  3. Fotokpje e Kartës së Identitetit (të nënës së fëmijës)

Këto dokumenta duhet ti paraqisni pranë Zrave më Një Ndalesë pranë Bashkisë Shkoder apo në çdo Njësi Administrative.

Mbetemi në dispozicionin tuaj për çdo pyetje apo sqarim duke ju ftuar të na shkruani në adresat e-mail:

info@bashkiashkodër.gov.al

financa@bashkiashkoder.gov.al

Bashkia Shkodër ju uron mbarësi në familjen tuaj!

 

 

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës