Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftim për Dëgjesë Publike

03.07.2017

 

uk sha 

Sh.A Ujësjellës Kanalizime Shkodër, më datë 6 Korrik 2017, ora 10:00, në sallën e Këshillit të Bashkiasë Shkodër, do  të zhvillojë një seancë dëgjimore me publikun me qëllim informimin dhe diskutimin me konsumatorët lidhur me ndryshimin e tarifave, arsyet e ndryshimeve, planet për të ardhmen, si dhe marrjen e komenteve nga palët e interesuara lidhur me këtë propozim.

Jeni të mirëpritur të merrni pjesë, për të shprehur opinionin tuaj.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës