Kërko

NJOFTIM-TESTIM TË AFTËSIVE FIZIKE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN E MZSH-SË, NIVELI BAZË

Në mbështetje të ligjit nr.152, dt. 21.12.2015 “Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi” Kreu III, neni 14/1 “Pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së”, të VKM nr. 520, dt.25.7.2019 “Për miratimin e rregullores për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” ,

Bashkia Shkodër, shpall kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e testimit të aftësive fizike për vendet e lira në Shërbimin e MZSH-së për pozicionet :

  • Luftues, shpëtues, drejtues automjeti 1(një) pozicion, në nivelin bazë
  • Punonjës në sallën operuese 1(një) pozicion, në nivelin bazë

Kandidatë të kualifikuar janë :

  1. Ilirjan Hotaj
  2. Suad Muhja
  3. Arsid Pellumbi

Testimi i aftesive fizike do të bëhet pranë ambjenteve të stadiumit “Loro Boriçi” me dt. 12.02.2020 ora 11: 00. Kandidatët ditën e testimit duhet të jenë të veshur me uniforme sportive.

       

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës