Kërko

Mjedisi dhe Ujërat

 

>> Baza Ligjore

>> Të dhënat mbi Mjedisin/Ujërat

>> Publikime

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës