Kërko

Mjedisi, Pyjet dhe Ujërat

 

mjedisi

RAPORT VLERESIMI STRATEGJIK MJEDISOR
PLANI  TERRITORIAL VENDOR I QYTETIT TE  SHKODRES

RAPORT VLERESIMI I NDIKIMIT NE MJEDIS
REHABILITIM I PLAZHEVE TE LIQENIT TE SHKODRES DHE NDERTIMI I INFRASTRUKTURES PER AKTIVITETE SPORTIVE

pronat e bashkise pyje kullota-model (1)_copy_1

HARTA E PRONAVE E BASHKISË SHKODËR TË PYJEVE DHE KULLOTAVE

 

 

 

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës