Kërko

Lejet liçencat

Liçensat dhe Çertifikatat për Transportin

A- Shërbimet për Transportin e Udhëtarëve

 • Liçence dhe Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt qytetes
 • Liçence dhe Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt rrethqytetes
 • Liçence dhe Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetes brenda qarkut
 • Liçence dhe Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetes ndermjet qarqeve
 • Liçence per transport udhetaresh me taksi

B- Shërbime për Transport Mallrash

 • Liçence dhe Çertifikate per transport mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit
 • Çertifikate per transport mallrash brenda vendit per llogari te vet
 • Çertifikate per terheqes 

C- Shërbime të tjera Transporti

 • Liçence per agjensi transporti udhetaresh me taksi brenda vendit
 • Liçence per agjensi transporti nderkombetar udhetaresh

D- Autorizime

 • Per tregetim me pakice karburante, lubrifikante, gazi te lengshem, etj


Keto sherbime kryhen prane zyres se sherbimeve publike tek Bashkia Shkoder.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës