Kërko

Kontratat publike

Kontratat publike ,informacion në faqen zyrtare të internetit http:www.bashkiashkoder.gov.al-Transparenca e Buxhetit- Shpenzime.Për çdo shërbim apo investim, sipas viteve , më e thjeshtë për t'u informuar në detaje: Për këtë tek faqja e zyrtare e internetit www.bashkiashkoder.gov.al, klikoni tek "Transparenca e Buxhetit", më pas në të djathtë në menunë"Shpenzime", zgjidhni fushën e projektit përkatës, ku shfaqen të dhënat kryesore.Nëse do të hyni më në detaje, klikoni tek butoni më shumë.

Kontrata Sociale

kosoc

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës