Kërko

Kerkesa

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 18 terma  Faqe  prej 2  terma ne faqe  
 Kerkese   Nr.: 10601141   Dt.: 06.01.2014
Kerkese per leje ndertimi
Kerkuesi: Test Test        Pergjegjesi: Aida Shllaku
Statusi: Të Protokolluara   Perfundimi: Pranuar
 Kerkese   Nr.: 10601142   Dt.: 06.01.2014
Kerkese per leje ndertimi
Kerkuesi: Kot Kot        Pergjegjesi: Aida Shllaku
Statusi: Në shqyrtim   Perfundimi:
 Kerkese   Nr.: 10601144   Dt.: 06.01.2014
Kerkese per leje ndertimi
Kerkuesi: prove prove        Pergjegjesi: Aida Shllaku
Statusi: Të Perfunduara   Perfundimi: Pranuar
 Kerkese   Nr.: 12702131   Dt.: 27.02.2013
Kerkese per leje ndertimi
Kerkuesi: ela kraja        Pergjegjesi: Aida Shllaku
Statusi: Të Protokolluara   Perfundimi: Pranuar
 Kerkese   Nr.: 12702132   Dt.: 27.02.2013
Kerkese per leje ndertimi
Kerkuesi: a c        Pergjegjesi: Aida Shllaku
Statusi: Të Protokolluara   Perfundimi: Pranuar
 Kerkese   Nr.: 12702133   Dt.: 27.02.2013
Kerkese per leje ndertimi
Kerkuesi: sandra lekaj        Pergjegjesi: Aida Shllaku
Statusi: Të Protokolluara   Perfundimi: Pranuar
 Kerkese   Nr.: 12702135   Dt.: 27.02.2013
Kerkese per leje ndertimi
Kerkuesi: helga sallaku        Pergjegjesi: Aida Shllaku
Statusi: Të Protokolluara   Perfundimi: Pranuar
 Kerkese   Nr.: 12702136   Dt.: 27.02.2013
Kerkese per leje ndertimi
Kerkuesi: rudina kruja        Pergjegjesi: Aida Shllaku
Statusi: Të Protokolluara   Perfundimi: Pranuar
 Kerkese   Nr.: 12602137   Dt.: 26.02.2013
Kerkese per leje ndertimi
Kerkuesi: neda baku        Pergjegjesi: Aida Shllaku
Statusi: Të Protokolluara   Perfundimi: Pranuar
 Kerkese   Nr.: 12602138   Dt.: 26.02.2013
Kerkese per leje ndertimi
Kerkuesi: eva Paloka        Pergjegjesi: Aida Shllaku
Statusi: Të Protokolluara   Perfundimi: Pranuar
 1 deri 10 prej 18 terma  Faqe  prej 2  terma ne faqe  
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës