Kërko

Informacioni i dhënë më parë

Informacionin e dhënë më parë, mund ta gjeni duke klikuar në linkun Rregjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës