Kërko
Forumi Online
Tema: 1 deri 1 nga 1     Faqe:
Tema KrijuarPostimePostimi i fundit
Dëgjesë Publike Sh.A - Ujësjellës Kanalizime Shkodër
Sh.A Ujësjellës Kanalizime Shkodër, më datë 6 Korrik 2017, ora 10:00, në sallën e Këshillit të Bashkiasë Shkodër, do të zhvillojë një seancë dëgjimore me publikun me qëllim informimin dhe diskutimin me konsumatorët lidhur me ndryshimin e tarifave, arsyet e ndryshimeve, planet për të ardhmen, si dhe marrjen e komenteve nga palët e interesuara lidhur me këtë propozim. Jeni të mirëpritur të merrni pjesë, për të shprehur opinionin tuaj on-line.
Autori: admin admin   Statusi: E hapur
29.06.2017 17:36:010
Tema: 1 deri 1 nga 1     Faqe:

Kjo hapsirë për qytetarët u mundësua me mbeshtetjen financiare te Programit te Granteve te Vogla te Komisionit per Demokraci ne kuadër të projektit "Monitorimi i programeve të transparencës në nivel lokal për një qeverisje demokratike", i zbatuar nga Shoqata Kombëtare e Punonjësve Social.

shoqata-kombetare-punonjesve  

   logo-ambasada-usa
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri
Tel: +355 22 400150
e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës