Kërko
 
 
NJOFTIME TE RENDESISHME
ZYRA ME NJE NDALESE

Në zbatim të VKM-së, Nr.208, datë 10.03.2020, duke filluar nga data 11.03.2020, Zyra me Një Ndalesë- Z1N, do të ofrojë shërbime vetëm për raste të nevojës emergjente.

GJENDJA CIVILE
Në zbatim të VKM-së, Nr.208,datë 10.03.2020, me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm Z. Bledar Doracaj, ju njoftojmë se të gjitha sportelet e zyrave të Gjendjes Civile do të mbyllen menjëherë deri në një njoftim të dytë .

NJOFTIM
Të dashur bashkëqytetarë
Për arsye sigurie të shëndetit të të gjithëve dhe për evitimin e grumbullimit të grupeve, Bashkia Shkodër ofron numrin e telefonit 069 342 29 90 nga ora 08:00 deri në 16:00, tek i cili mund të dërgoni mesazhin tuaj për nevojën që keni dhe informacionet:
1.EMRI, MBIEMRI
2.NUMER KONTAKTI TELEFONIK
3.RAJONI/ NJËSIA ADMINISTRATIVE
4.ADRESA
5.NEVOJA QË KENI
Familjet që kanë prioritet maksimal në mbështetje janë:
-Të moshuarit e vetëm pa asnjë të ardhur ekonomike
-Familjet që kanë persona me aftësi të kufizuara pa asnjë të ardhur ekonomike
-Familjet me shumë anëtarë pa të ardhur ekonomike
Për çdo rast specialistët tanë do të vlerësojnë situatën dhe do të ofrojnë shërbimin në varësi të nevojave që janë prioritet. Sportelet për arsye sigurie janë të mbyllura.
Telefono 069 342 29 90.

Raportimet ditore të masave të marra nga Bashkia Shkodër për përballimin e situatës së emergjencës së shkaktuar nga COVID-19 në territorin e saj 

 

 
baner home page

Raporti ditor i masave të marra nga Bashkia Shkodër për përballimin e situatës së shkaktuar nga COVID-19, datë 06.04.2020

Bashkia Shkodër vazhdon të jetë në mbështetje të individëve dhe familjeve më në nevojë, vazhdon procesin e pandërprerë të dezinfektimit të institucioneve dhe ambjenteve publike, vijon në terren ditë pas dite me shpërndarjen e pakove me ushqime dhe materiale higjenike...

kb 4
Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të masave të marra nga institucionet shtetërore, për shkak të situatës së krijuar nga prezenca në vendin tonë të rasteve me COVID-19, ju njoftojmë se mbledhja e Këshillit Bashkiak do mbahet elektronikisht ditën e Hënë, datë 3 Prill 2020, ora 10:00.

logo reload (1)
Ftesë për aplikim

Thirrje e tretë publike për organizatat e shoqërisë civile për dorëzimin e projekt propozimeve në programin rajonal për demokracinë vendore në ballkanin perëndimor(Reload) ...

buletin

Shkodra
Buletin informativ elektronik
Nr.17, Mars 2020

"Buletin Informativ Elektronik" është një tjetër urë komunikimi dhe transparence me banorët e Bashkisë së Shkodrës dhe të gjithë ata që duan të njihen me atë...

Vendimet e Këshillit Bashkiak

Rezolutë   Nr.: 16   Dt.: 03.04.2020
PER MIRATIM REZOLUTE
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 15   Dt.: 23.03.2020
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN SHKURT 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 14   Dt.: 26.02.2020
PER MIRATIMIN E MASËS SË QIRASË MUJORE PËR BANESAT SOCIALE TEK (ISH KONVIKTIN E SHKOLLËS PYJORE).
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 13   Dt.: 26.02.2020
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN JANAR 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 12   Dt.: 26.02.2020
PËR MIRATIMIN NË PARIM TË BASHKËFINANCIMIT PËR PËRSHTATJEN PËR STREHIM SOCIAL TË OBJEKTEVE EKZISTUESE NË ZBATIM TË FONDEVE TË PLANIFIKUARA PËR PROGRAMET E STREHIMIT PËR VITIN 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 11   Dt.: 26.02.2020
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË VLERËSIMEVE DHE PARASHIKIMEVE AFATMESME TË TË ARDHURAVE TË BASHKISË SË SHKODRËS PËR VITET 2021 - 2023
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 10   Dt.: 26.02.2020
PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË SHKODËR, SË BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR FAMILJEN E ZNJ. BEHIJE KASAJ, Z. BERHAN MUÇA, Z. GLITON DIBRA BANESAT E TË CILËVE JANË DËMTUAR NGA ZJARRI.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 9   Dt.: 26.02.2020
PËR SAKTESIMIN E TE DHENAVE DHE NDRYSHIMIN E FUSHES SE PERDORIMIT, TË PJESSHËM TË VKB NR. 51 DATË 14.04.2009 MIRATIMIN E LISTËS SË PJESSHME TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE QË KËRKOHEN PËR TRANSFERIM NË PRONËSI TË BASHKISË SHKODËR, MIRATUAR ME VK
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 8   Dt.: 26.02.2020
PËR DHËNIE PËLQIMI PËR DHËNIE ME QIRA TË ZYRAVE TË SHËRBIMIT NË GODINAT E NJËSIVE ADMINISTRATIVE, ANA E MALIT, DAJÇ, BËRDICË,VELIPOJE DHE RRETHINA, NE PRONËSI/ADMINISTRIM TË BASHKISË SHKODËR, NË FAVOR TË DREJTORISË RAJONALE TË SIGURIMEVE SHOQËRORE S
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 7   Dt.: 26.02.2020
PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT PARA KOHE TË MANDATIT TË KËSHILLTARIT BASHKIAK Z. EDUARD GJEKA
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]

 

 

Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës