Kërko

Buxheti i vitit 2017 dhe afatmesëm i vitit 2018-2019

buxheti 2017 ok

 

 

Buxheti i Sektorëve

Matrica e Sektorëve

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës