Kërko

Buxheti

 

 

Evidencat e shpenzimeve të Bashkisë Shkodër gjatë vitit 2016 sipas muajve bazuar në Buxhetin e vitit 2016.

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës