Kërko
 
Eksploroni faqen e bashkisë
lulebore
Ftesë e Hapur - Festivali i Këngës Qyetare "Luleborë"

Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për pjesëmarrje për kompozitorë të rinj dhe të afirmuar për FESTIVALIN E KËNGËS QYTETARE “LULEBORË”. Përshkrimi i projektit: Dy vitet e fundit në Teatrin Migjeni, u zhvillua, mbas 27 vitesh, Festivali i kangës qytetare “Luleborë”,...

Lexo të plotë
kb 4
Njoftim për mbledhjet e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja "a" të ligjit nr. 139/2015, date 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", nenit 32 të Rregullores së funksionimit të këshillit bashkiak, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, ditën e Marte, datë 22 Maj 2018, ora 16:00...

Lexo të plotë

 

Konsultoni Projekvendimet
debitor logo
Njoftim për shlyerje detyrimesh

Në mbështetje dhe zbatim të ligjit nr. 9632, dt. 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar; ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar...

Lista e Subjekteve Debitore

 

public cnsultation_copy_1
Këshillim me Publikun - Buxheti afatmesëm 2019-2021 dhe lehtësitë tatimore

Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 9 pika 1.3, ...

Lexo të plotë

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 20   Dt.: 30.04.2018
Për përfundimin përpara afatit të mandatit të këshilltarit bashkiak znj. Sara Michel
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 17   Dt.: 21.03.2018
Për miratimin e kërkesës së bashkisë Shkodër, së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor për akordimin e ndihmës financiare për familjet e z.Pjeter Shkafi dhe Leke Shkafi, banesat e të cilëve janë dëmtuar nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 19   Dt.: 21.03.2018
Për miratimin e bursave për nxënësit e vitit të dytë e lart të shkollave të mesme profesionale për vitin shkollor 2017-2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 18   Dt.: 21.03.2018
Për miratimin e bursave për nxënësit e vitit të parë të shkollave të mesme për vitin shkollor 2017-2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Rezolutë   Nr.: 2   Dt.: 09.03.2018
Mbi gjendjen e krijuar nga përmbytjet në territorin e Bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 13   Dt.: 23.02.2018
Për dhënien e paaftësisë dhe inv të punës për muajin Shkurt 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Rezolutë   Nr.: 1   Dt.: 23.02.2018
Mbi sistemin e Ndihmës Ekonomike për Bashkinë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim   Nr.: 1   Dt.: 10.02.2018
Per ndihmen ekonomike Janar 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 7   Dt.: 30.01.2018
Për miratimin e raportit të vlersimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave të bashkisë Shkodër për vitet 2019-2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 3   Dt.: 30.01.2018
Për miratimin e rregullores për administrimin e shërbimit të kullimit në bashkinë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës