Kërko

Aeroporti

Aeroporti i vetëm në Shqipëri është ai i Rinasit “Nënë Tereza” në një distancë prej 84 km nga Shkodra. Lidhjet kryesore nga ky aeroport janë me Italinë, Gjermaninë, Austrinë. Me hyrjen
në treg të disa kompanive ky aeroport ofron lidhje me shtete të tjera Europiane dhe jo vetëm, duke shtuar fluksin e udhetimeve dhe për rrjedhojë duke rritur numrin e udhëtarëve. Shkodra gjithashtu lidhet me aeroportin e Podgoricës, Mali i zi, ne një distancë prej 64 km.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës