Kërko
Shpallje/Njoftime

AKT-MARRËVESHJE

23.08.2019

Për shpronësimin për interes publik,të pasurive të paluajtshme në pronësi private të cilat preken nga projekti, "Rikonstruksion i rrugës Shkodër-Velipojë ( segmenti Harku i Bërdicës-Baks)", Shkodër.

Shkarko AKT- MARRËVESHJE.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës