Kërko
 
Eksploroni faqen e bashkisë
fundviti1
Ftesë e Hapur - Aktivitete për Festat e Fundvitit

Në dy vitet e shkuara, për festat e fundvitit është organizuar një treg artistik, festiv, dëfryes. Në sheshin “Nënë Tereza” vendosen disa shtëpiza të vogla druri të cilat ofrojnë shërbime dhe atraksione të ndryshme artistiko-kulturore për qytetarët dhe turistët që zgjedhin qytetin tonë për të kaluar festat e fundvitit....

Lexo të plotë
consult_public
Njoftim për Këshillim me Publikun - Ndryshime në Paketën Fiskale, Fondet për Buxhetin 2018, Tavanet Buxhetore 2019-2020

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 të miratuar me datë 17.12.2015 Për vetëqeverisjen vendore, ligjit nr. 9936 Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar, ligjit nr. 10296 datë 8.7.2010 ....

 

ndermendje
Ftesë e Hapur - Ndërmendje

“Ndërmendje” është titulluar koncerti i fundvitit, i kthyer tashmë në traditë në qytetin tonë. Ai zhvillohet çdo fund dhjetori dhe është një aktivitet i nivelit të lartë artistik. Në këtë aktivitet performohet muzikë e kultivuar, e autorëve më të njohur botëror dhe vendas të zhanrrit klasik...

Lexo të plotë

 

información_logo
Pyetësor për Qytetarët e Bashkisë Shkodër
Ky pyetësor ka për qëllim matjen e nivelit të informacionit që kanë qytetarët për shërbimet publike të ofruara nga Zyrat e Integruara me një Ndalesë dhe për shërbimin e mbrojtjes së pyjeve, identifikimin e problemeve në ofrimin e tyre dhe vlerësimin e nevojave të qytetarëve në funksion të përmirësimit të ofrimit të këtyre shërbimeve...
 
Plotëso Pyetësorin

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 52   Dt.: 30.09.2017
Për plotësim vakance dhe dhënien e mandatit të anëtarit të këshillit bashkiak, znj. Xheni Halili
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 55   Dt.: 30.09.2017
Per disa ndryshime /korigjime ne VKB nr 38, date 30.05.2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 53   Dt.: 30.09.2017
Per ndihmen ekonomike Shtator 2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 51   Dt.: 06.09.2017
Për dhënien e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme, të shkaktuara nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 50   Dt.: 06.09.2017
Për miratim të vlersimit paraprak dhe masa e shpërblimit për shpronësimin për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken për efekt të investimit publik të objektit ndërtim parcela të reja varresh
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 49   Dt.: 06.09.2017
Per ndihmen ekonomike per muajin Gusht 2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 48   Dt.: 03.08.2017
Për miratimin e buxhetit faktik të vitit 2016 të Bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 47   Dt.: 03.08.2017
Për miratimin e projektit të parë të programit buxhetor afatmesëm vendor për vitet 2018-2020 të bashkisë shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 45   Dt.: 31.07.2017
Per ndihmen ekonomike dhe PAK per muajin Korrik 2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 44   Dt.: 31.07.2017
Për mbarimin para kohe të mandatit të këshilltarit bashkiak znj. Senida Mesi
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës