Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

buletin

Shkodra
Buletin informativ elektronik
Nr.2, Dhjetor 2018


“Buletin Informativ Elektronik” është një tjetër urë komunikimi dhe transparence me banorët e Bashkisë së Shkodrës dhe të gjithë ata që duan të njihen me atë.

 

kb 4
Njoftim për mbledhjet e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja "a" të ligjit nr. 139/2015, date 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", nenit 32 të Rregullores së funksionimit të këshillit bashkiak, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, ditën e Enjte, datë 20 Dhjetor  2018, ora 11:00...

 

Konsultoni Projektvendimet
dajç_copy_1
Shpallje Fituesi - Promovim i vlerave artistiko-kulturore në Nj.A Dajç

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 25/06/2018 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit të promovimit të vlerave...

Lexo të plotë

 

menaxhimi i mbetjeve
Procedura e Prokurimit: Shërbimi i Pastrimit i Bashkisë Shkodër

Lloji i procedurës se prokurimit: E hapur mbi kufirin e lartë monetar Objekti i kontratës:” Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër” i ndare ne lote: ...

Lexo të plotë

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 76   Dt.: 19.10.2018
Për dhënien e paaftësisë dhe invaliditetit të punës për muajin tetor 2018, për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin shtator 2018 dhe për miratimin e kompensimit të çmimit të energjisë elektrike për kateg
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 74   Dt.: 02.10.2018
Për dhënien e titullit vendor të nderit Qytetar Nderi Dr. Jörg Lüer
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 73   Dt.: 02.10.2018
Për zgjedhjen e një anëtari, përfaqësues i këshillit bashkiak Shkodër në këshillin e administrimit të spitalit rajonal Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 68   Dt.: 02.10.2018
Për miratimin e përfaqësuesve të qeverisjes vendore në bordet e institucioneve arsimore të bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 65   Dt.: 02.10.2018
Për shtesë fondi në buxhetin e bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 67   Dt.: 02.10.2018
Për shtesë fondi në buxhetin e bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 66   Dt.: 02.10.2018
Për shtesë fondi në buxhetin e bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 71   Dt.: 02.10.2018
Për një shtesë në VKB nr. 62, datë 20.08.2018 Për miratimin e kërkesës së bashkisë Shkodër, së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor për akordimin e ndihmës financiare për familjet e z. Jako Dani, Pjetër, Ervin, Franc Pjetra, banesat e të cilëve j
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 72   Dt.: 02.10.2018
Për disa korigjime në VKB nr. 54, datë 19.07.2018 Për miratimin e kërkesës së bashkisë Shkodër, së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor për akordimin e ndihmës financiare për familjet e z. Gegë Lushi, Gjin Lushi, Admir Prroni, Gegë Fusha, banesat
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 69   Dt.: 02.10.2018
Për shfuqizim të VKB nr. 60, datë 17.06.2015 dhe miratimin e vlersimit paraprak dhe masës së shpërblimit për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtëshme pronë private që preken për efekt investimi publik të objektit siste
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës