Kërko
 
sherbimet_2
Eksploroni faqen e bashkisë
koncert vokalo-instrumental
FTESË E HAPUR

Bashkia Shkodër organizon “Koncert vokalo-instrumental” në nderim të figurës së Humanistes së madhe shqiptare,e cila mban çmimin Nobël për Paqen, të Shenjtës Nënë Tereza me datë 19 tetor 2016 në skenën e Teatrit “Migjeni”...

Lexo të plotë
taksa_dhe_tarifa
Njoftim për shlyerjen e detyrimeve për familjarët dhe bizneset e Bashkisë Shkodër

Njoftohen personat e mëposhtëm që të paraqiten pranë Bashkisë Shkodër, për pagesën e Taksës së Ndikimit në Infrastrukturë për ndërtimet e legalizuara nga ALUIZNI, ...

Lexo të plotë

 

kb 4
Njoftim për Takim Konsultativ

Në mbështetje dhe zbatim të neneve 18, 54 shkronja “a”, 57 pika 2 shkronja “d” të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, njoftojmë se Këshilli Bashkiak Shkodër do të zhvillojë seancë këshillimi me publikun dhe subjektet e interesuara, për diskutimin e projekt rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e këshillit bashkiak”...

 

Konsultoni Rregulloren
familje-pa-te-ardhura
Njoftim për përfituesit të Ndihmës Ekonomike

Njoftohen  të gjitha familjet përfituese të ndihmës ekonomike, që të paraqiten çdo muaj pranë administratorit shoqërore të njësisë administrative përkatëse...

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 44   Dt.: 03.10.2016
Për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit mes Bashkisë Shkodër dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit për hartimin e disa projekteve teknike
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 43   Dt.: 03.10.2016
Per ndarjen e qytetit Shkoder ne lagje
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 46   Dt.: 03.10.2016
Për dhënien e titullit vendor të nderit Qytetar Nderi
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi

Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri
Tel: +355 22 400150
e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës