Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

buletin

Shkodra
Buletin informativ elektronik
Nr.12, Tetor 2019

"Buletin Informativ Elektronik" është një tjetër urë komunikimi dhe transparence me banorët e Bashkisë së Shkodrës dhe të gjithë ata që duan të njihen me atë.

kb 4
Njoftim për mbledhjet e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja “a“ të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, njoftojmë mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Shkodër ditën e mërkure, datë 09.10.2019 në orën 17:00 .

silver sand resort
Informacion për projekt investim strategjik, "SILVER SAND RESORT"

Informacion për projekt investim strategjik, "SILVER SAND RESORT", Fshati Pulaj - Velipojë ZK. 3072.

menaxhimi i mbetjeve
Procedura e Prokurimit: Shërbimi i Pastrimit i Bashkisë Shkodër

Lloji i procedurës se prokurimit: E hapur mbi kufirin e lartë monetar Objekti i kontratës:" Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër" i ndare ne lote: ...

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 10   Dt.: 19.09.2019
PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS, NUMRIT DHE ANËTARËVE TË KOMISIONEVE TË PËRHERSHME TË KËSHILLIT BASHKIAK SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 9   Dt.: 19.09.2019
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN KORRIK 2019, PËR MIRATIMIN E KOMPENSIMIT TË ÇMIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR FAMILJET PËRFITUESE NGA FONDI SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 8   Dt.: 19.09.2019
PËR EMËRIMIN E SEKRETARIT TË KËSHILLIT BASHKIAK SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 7   Dt.: 19.09.2019
PËR LIRIMIN E SEKRETARIT TË KËSHILLIT BASHKIAK SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 6   Dt.: 19.09.2019
Për vërtetimin e mandatit të anëtarit të Këshillit Bashkiak Shkoder, Z. Oltion Luli
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim   Nr.: 5   Dt.: 19.08.2019
Per miratimin e perfaqesuesve te keshillit bashkiak Shkoder ne keshillin e qarkut Shkoder
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim   Nr.: 4   Dt.: 19.08.2019
Per zgjedhjen e zv.kryetareve te keshillit bashkiak Shkoder
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim   Nr.: 3   Dt.: 19.08.2019
per emerimin e kryetarit te keshillit bashkiak Shkoder
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim   Nr.: 2   Dt.: 19.08.2019
per vertetimin e mandateve te anetareve te keshillit bashkiak Shkoder
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim   Nr.: 1   Dt.: 19.08.2019
per ngritjen e komisionit te mandateve
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës