Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

thethi_baner

Firmosje e marrëveshjes për financim të investimit "Rikualifikim urban në Theth dhe rehabilitim i segmentit Theth-Ndërlysaj

Kemi kënaqësinë të ndaj me ju lajmin që Bashkia Shkodër, ka firmosur tashmë marrëveshjen e investimit me një financim prej 328.444.621 lekë pa TVSH, për projektin "Ndërhyrje e integruar për permirësimin e aksesit, shërbimeve dhe atraksionit turistik në zonën e Alpeve...

Lexo të plotë
kb 4

Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja “a“ të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, njoftoj thirrjen e mbledhjes së radhës së Këshillit Bashkiak Shkodër e cila do mbahet     on-line ditën e Premte, datë 27 Nëntor 2020, ora 17:00.

privatisation_vllaznia_banner

Këshillim me publikun për shitjen 100% me ankand të aksioneve të KF Vllaznia" sh.a

Bashkia Shkodër bën publik Relacionin dhe Projektvendimin "Për dhëniene pëlqimit për shitjen me ankand të aksioneve të KF Vllazina sha në masën 100%... 

Lexo të plotë
buletin

Shkodra
Buletin informativ elektronik
Nr.25, Nëntor 2020

"Buletin Informativ Elektronik" është një tjetër urë komunikimi dhe transparence me banorët e Bashkisë së Shkodrës dhe të gjithë ata që duan të njihen me atë...

Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 51   Dt.: 30.10.2020
PËR MIRATIMIN E PLANIT TË AKTIVITETEVE TË KËSHILLIT BASHKIAK SHKODËR PËR VITIN 2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 50   Dt.: 30.10.2020
PËR MIRATIMIN E LISTËS PLOTËSUESE SË PËRFITUESVE DHE MASËN E SUBVENCIONIMIT TË INTERESAVE TË KREDIVE PËR INDIVIDË/FAMILJE QË PËRFITOJNË BANESA ME KOSTO TË ULËT ME KREDI TË LEHTËSUAR NGA SHTETI, PËR VITIN 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 49   Dt.: 30.10.2020
PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PËRFITUESVE PËR PROGRAMIN E BANESAVE SOCIALE ME QIRA PRANË QENDRËS KOMUNITARE PËR FAMILJEN NR. 6 (PRANË ISH KONVIKTIT TË SHKOLLËS PYJORE)
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 48   Dt.: 30.10.2020
PËR NDRYSHIMIN E EMËRTIMIT TE SHESHIT RUS I MADH NË SHESHI HAFIZ SABRI KOÇI
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 47   Dt.: 30.10.2020
PËR NDRYSHIMIN E EMËRTIMIT TE SHESHIT RUS I VOGEL NË SHESHI DOM SIMON JUBANI
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 46   Dt.: 30.10.2020
PËR NDRYSHIMIN E NJË PJESE TË SEGMENTIT RRUGORË NË OBLIKË, NGA RRUGA KREBAJ NË RRUGA ADMIR BOKRINA SIKURSE PËRCAKTOHET NË HARTËN TREGUESE BASHKËNGJITUR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 45   Dt.: 30.10.2020
PËR MIRATIMIN E SHITJES TË MJETEVE TE TRANSPORTIT ME PROCEDURË ANKANDI PUBLIK PËR SKRAP
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 44   Dt.: 30.10.2020
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN SHTATOR 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 43   Dt.: 25.09.2020
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË KONSOLIDUAR TË ZBATIMIT TË BUXHETIT VITI 2019, TË BASHKISË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 42   Dt.: 25.09.2020
PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PËRFITUESVE DHE MASËN E SUBVENCIONIMIT TË INTERESAVE TË KREDIVE PËR INDIVIDË/FAMILJE QË PËRFITOJNË BANESA ME KOSTO TË ULËT ME KREDI TË LEHTËSUAR NGA SHTETI, PËR VITIN 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]

 

 

Mundësi Punësimi
Asnjë rezultat i gjetur!
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës