Kërko
 
sherbimet_2
Eksploroni faqen e bashkisë
fundviti1
Shpallje Fituesi - Aktivitet i Fundvitit

Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për aktivitetet e fundvitit. Përshkrimi i projektit: Në dy vitet e shkuara, për festat e fundvitit është organizuar një treg artistik, festiv, dëfryes...

Lexo të plotë
ndermendje
Shpallje Fituesi - Ndërmendje 2016

Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për aktivitetin artistiko-kulturor “Ndërmendje”. Përshkrimi i projektit: “Ndërmendje” është titulluar koncerti i fundvitit, i kthyer tashmë në traditë në qytetin tonë...

Lexo të plotë

 

kb 4
Njoftim për Mbledhjen e rradhë të Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja “a”, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, nenti 32 të Rregullores së funksionimit të Këshillit Bashkiak, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit të Bashkisë Shkodër, ditën e Mërkure, datë 30.11.2016, ora 16:00, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak,...

Lexo të plotë

 

Konsultoni Projekt-Vendimet
kb 4
Njoftim për Mbledhje jashtë rradhë të Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja “a”, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, nenti 32 të Rregullores së funksionimit të Këshillit Bashkiak, me kërkesë të Kryetares së Bashkisë Shkodër, njoftoj thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e Mërkure, datë 07.12.2016, ora 16:00, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak...

Lexo të plotë

   

Konsultoni Projekt-Vendimet
Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 54   Dt.: 02.11.2016
Për miratim fondi për shpenzime gjyqësore për ngritjen e padive në lidhje me vlerën e debitorëve, në zbatim të rekomandimeve të KLSH-së dhe taksës së ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet në zonat/ndërtimet informale
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 50   Dt.: 02.11.2016
Për një shtesë në fondin e pagave dhe sigurimeve shoqërore të Institucionit Drejtoria e çerdheve e kopshteve dhe shtesë në fondin e pagave te Drejtoria e emergjencave civile, mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, për vitin 2016
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 57   Dt.: 02.11.2016
Per miratimin e rregullores se funksionimit te keshillit bashkiak Shkoder
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 53   Dt.: 02.11.2016
Për miratimin e një ndryshimi detajim fondi në programin 1110, për vitin 2016 administrata vendore për rikonstruksion godina e njësisë administrative Gur i Zi
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 48   Dt.: 02.11.2016
Per miratimin e ndihmes ekonomike per muajin Tetor 2016
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 55   Dt.: 02.11.2016
Per rishperndarje fondesh me destinacion shtese kapitali per shoqerine "Klubi i Futbollit Vllaznia" sh.a.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 51   Dt.: 02.11.2016
Per miratim fondi per ndihme per anetaret e shoqates se jetimeve per festat e fund vitit 2016
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 49   Dt.: 02.11.2016
Per transferimin e ujsjellsave te ish njesive te qeverisjes vendore tek shoqeria "Ujsjelles-Kanalizime Shkoder" sh.a.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 47   Dt.: 02.11.2016
Për dhënien e mandatit të këshilltarit bashkiak z. Vinçenc Gocaj
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 52   Dt.: 02.11.2016
Për miratimin e një ndryshimi detajim fondi në programin 1110, për vitin 2016 administrata vendore për ndërtim i sistemit dixhital të konferencës dhe regjistrimit audio në sallën e këshillit bashkiak Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi

Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri
Tel: +355 22 400150
e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës