Kërko
 
Eksploroni faqen e bashkisë
sezoni turistik velipoje
Shpallje Fituesi - Hapja e sezonit turistik në Velipojë

Bashkia Shkodër si çdo vit do të organizojë me datën 01 Maj 2017: “ Hapjen e sezonit turistik Velipojë”. Realizimi I këtij aktiviteti ka si qëllim promovimin e vlerave natyrore, turizmit të rërës dhe të diellit të kësaj zone, burimeve turistike dhe shërbimeve pritëse...

theth
Shpallje Fituesi - Festa e Thethit

Bashkia Shkodër në kuadër të hapjes së sezonit turistik në Theth dhe 51 vjetorit të shpalljes së Parkut Kombëtar, do të organizojë aktivitetin “Dalja n’bjeshkë 2017”. Ky aktivitet kishte si qëllim promovimin e vlerave natyrore dhe kulturore të zonës...

Lexo të plotë

 

kb 4
Njoftim për këshillim me Grupet e Interesit

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18, nenit 54 shkronja “k” te ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, nenit 51 të Rregullores së funksionimit të këshillit bashkiak, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me grupet e interesit për diskutimin e pr/vendimit “ Për miratimin e rregullores për përbërjen dhe funksionimin e komisionit të strehimit në Bashkinë Shkodër”. Takimi do të zhvillohet në Bashkinë Shkodër, ditën e Hënë, datë 24 Prill, ora 17:00...

Lexo të plotë

 

guri i zi_panair
Shpallje Fituesi- Panair i promovimit të vlerave dhe produkteve të territorit në Njësitë Administrative

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 07/04/2017 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit “Panair i promovimit të vlerave dhe produkteve të territorit (për Njësitë Administrative)”...

Lexo të plotë
Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 19   Dt.: 24.03.2017
Për miratimin e strategjisë së zhvillimit të territorit dhe projekteve strategjike të zhvillimit të Bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 18   Dt.: 24.03.2017
Për miratimin e shpërblimit për atletin Izmir Smajlaj, fitues i kampionatit Ballkanik, kampionatit Europian në kërkcim së gjati në salla të mbyllura si dhe për trajnerin z. Vildan Tufi
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 14   Dt.: 01.03.2017
Për dhënien e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme, të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 16   Dt.: 01.03.2017
Për miratimin e planit të mbrojtjes së biodiversitetit në bashkinë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 15   Dt.: 01.03.2017
Për dhënien e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme, të shkaktuara nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 13   Dt.: 01.03.2017
Për dhënien e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme, të shkaktuara nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 11   Dt.: 01.03.2017
Për dhënien e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme, të shkaktuara nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 12   Dt.: 01.03.2017
Për dhënien e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme, të shkaktuara nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 17   Dt.: 01.03.2017
Për plotësimin e vakancës së përfaqësuesit të këshillit bashkiak në këshillin e qarkut Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 9   Dt.: 30.01.2017
Për miratimin e listës së prioriteteve të investimeve sipas programeve të zhvillimit për të cilat kërkohen financime
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi

Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri
Tel: +355 22 400150
e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës