Kërko
 

Eksploroni faqen e bashkisë

berdice
Shpallje Fituesi - Promovim i vlerave artistiko-kulturore në Nj.A Bërdicë

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 25/06/2018 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit të promovimit të vlerave...

Lexo të plotë
kb 4
Njoftim për mbledhjet e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja "a" të ligjit nr. 139/2015, date 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", nenit 32 të Rregullores së funksionimit të këshillit bashkiak, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, ditën e Hënë, datë 20 Gusht 2018, ora 11:00...

 

Konsultoni Projektvendimet
dajç_copy_1
Shpallje Fituesi - Promovim i vlerave artistiko-kulturore në Nj.A Dajç

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 25/06/2018 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit të promovimit të vlerave...

Lexo të plotë

 

poster dhurim gjaku_baner
Dhuro Gjak - 03 Gusht 2018

Administrata e Bashkisë Shkoder dhuron gjak për ata që kanë nevojë. Eja edhe ti të premten, 03 Gusht 2018, ora 08:30 e mëngjesit në mjediset e Bashkisë. I pranishëm SHTZ Ilir Meta, Presidenti i Republikës ...

Lexo të plotë

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 47   Dt.: 19.07.2018
Për propozim për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin Korrik 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 50   Dt.: 19.07.2018
Për miratimin e projektit të parë të programit buxhetor afatmesëm 2019-2021 për bashkinë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 56   Dt.: 19.07.2018
Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e komisionit të apelimit tatimor në bashkinë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 55   Dt.: 19.07.2018
Për miratim shtesë plani dhe rishpërndarje të fondeve të buxhetit të bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 54   Dt.: 19.07.2018
Për miratimin e kërkesës së bashkisë Shkodër, së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor për akordimin e ndihmës financiare për familjet e z. Gegë Lushi, Gjin Lushi, Admir Prroni, Gegë Fusha, banesat e të cilëve janë dëmtuar nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 53   Dt.: 19.07.2018
Për miratimin e rishpërndarjes së fondit ndërtim i fushave sportive nga programi 9230 arsim parauniversitar, i mesëm i përgjithshëm-drejtoria ekonomike e arsimit tek programi 8140 zhvillimi i sportit-bashkia Shkodër qendër.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 51   Dt.: 19.07.2018
Për miratimin e vlerës së dëmeve për familjet e prekura nga përmbytjet, banesat e të cilëve janë dëmtuar, të ndodhura në njësitë administrative dhe bashkinë qendër (rishqyrtim)
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 49   Dt.: 19.07.2018
Për përdorimin e fondit te kushtezuar për bllok ndihmën ekonomike deri në 6 për qind për muajin Qershor 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 48   Dt.: 19.07.2018
Mbi dhënien e paaftësisë dhe inv. punës për muajin Korrik 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 52   Dt.: 19.07.2018
Për dhënie pëlqimi për dhënie me qira të ekonomisë pyjore/kullosore: Lugina e Kirit njësia administrative Pult, ngastra 189/b me sipërfaqe 250 m2 me afat 5-vjeçar dhe ekonomisë pyjore/kullosore Lugina e Shalës 2 njësia administrative Shalë, ngastra 3
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës