Kërko
 
Eksploroni faqen e bashkisë
karnavale
Shpallje Fituesish - Ftesa të Hapura

Në bazë të Ftesave të Hapura të shpallura në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktiviteteve artistiko-kulturore te sipercituara, me datën 05.03.2018 u mblodh Këshilli Artistiko-kulturor i Bashkisë Shkodër, i cili pas shqyrtimit të projekteve të ardhura, doli me përfundimet e mëposhtme,...

Lexo të plotë
kb 4
Njoftim për mbledhjet e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja "a" të ligjit nr. 139/2015, date 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", nenit 32 të Rregullores së funksionimit të këshillit bashkiak, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, ditën e Mërkure, datë 21 Mars 2018, ora 15:00...

Lexo të plotë

 

Konsultoni Projekvendimet
shosh
Shpallje Fituesish - Ftesa të Hapura

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 15/02/2018 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktiviteteve artistiko-kulturore, me datën 05/03/2018 u mblodh Këshilli Artistiko-Kulturor ...

Lexo të plotë

 

sezoni turistik velipoje
Shpallje Fituesish - Ftesa të Hapura

Në bazë të Ftesave të Hapura, të shpallura me datën 19/02/2018 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktiviteteve “Hapja e sezonit turistik Velipoje”, “Festa e Liqenit”, “Lojra Popullore Fest”, ...

 
Lexo të plotë

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Rezolutë   Nr.: 2   Dt.: 09.03.2018
Mbi gjendjen e krijuar nga përmbytjet në territorin e Bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 13   Dt.: 23.02.2018
Për dhënien e paaftësisë dhe inv të punës për muajin Shkurt 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Rezolutë   Nr.: 1   Dt.: 23.02.2018
Mbi sistemin e Ndihmës Ekonomike për Bashkinë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim   Nr.: 1   Dt.: 10.02.2018
Per ndihmen ekonomike Janar 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 7   Dt.: 30.01.2018
Për miratimin e raportit të vlersimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave të bashkisë Shkodër për vitet 2019-2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 3   Dt.: 30.01.2018
Për miratimin e rregullores për administrimin e shërbimit të kullimit në bashkinë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 10   Dt.: 30.01.2018
Për miratimin e kritereve për përzgjedhjen e familjeve në nevojë që do të trajtohen me ndihmë ekonomike me fond deri në 6% nga fondi i kushtëzuar për bllok ndihmën ekonomike dhe /ose me fondet e buxhetit vendor
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 5   Dt.: 30.01.2018
Për miratimin e bursave për studentët e vitit të parë për vitin akademik 2017-2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 8   Dt.: 30.01.2018
Për miratimin e kërkesës së bashkisë Shkodër, së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor për akordimin e ndihmës financiare për familjet e z.Gjergj Ndou, Katrine Ndou dhe Muhamet Kaçirani, banesat e të cilëve janë dëmtuar nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 9   Dt.: 30.01.2018
Për miratimin e kërkesës së bashkisë Shkodër, së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor për akordimin e ndihmës financiare për familjet e z.Luigj Shporaj dhe Agim Cekaj, banesat e të cilëve janë dëmtuar nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës