Kërko
 

Eksploroni faqen e bashkisë

berdice
Shpallje Fituesi - Promovim i vlerave artistiko-kulturore në Nj.A Bërdicë

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 25/06/2018 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit të promovimit të vlerave...

Lexo të plotë
kb 4
Njoftim për mbledhjet e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja "a" të ligjit nr. 139/2015, date 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", nenit 32 të Rregullores së funksionimit të këshillit bashkiak, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, ditën e Premte, datë 19 Tetor 2018, ora 17:00...

 

Konsultoni Projektvendimet
dajç_copy_1
Shpallje Fituesi - Promovim i vlerave artistiko-kulturore në Nj.A Dajç

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 25/06/2018 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit të promovimit të vlerave...

Lexo të plotë

 

poster dhurim gjaku_baner
Dhuro Gjak - 03 Gusht 2018

Administrata e Bashkisë Shkoder dhuron gjak për ata që kanë nevojë. Eja edhe ti të premten, 03 Gusht 2018, ora 08:30 e mëngjesit në mjediset e Bashkisë. I pranishëm SHTZ Ilir Meta, Presidenti i Republikës ...

Lexo të plotë

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 64   Dt.: 20.09.2018
Për dhënien e paaftësisë dhe invaliditetit të punës për muajin shtator 2018, për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin gusht 2018, për miratimin e kompensimit të çmimit të energjisë elektrike për kategori
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 62   Dt.: 20.08.2018
Për miratimin e kërkesës së bashkisë Shkodër, së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor për akordimin e ndihmës financiare për familjet e z. Jako Dani, Pjetër, Ervin, Franc Pjetra, banesat e të cilëve janë dëmtuar nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 60   Dt.: 20.08.2018
Për miratimin e kompensimit të çmimit të energjisë elektrike, për kategoritë përfituese, gjatë periudhës janar - qershor 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 61   Dt.: 20.08.2018
Për miratimin e tavaneve përfundimtare të shpenzimeve të PBA 2019-2021 në nivel programi për bashkinë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 58   Dt.: 20.08.2018
Per dhënien e paaftësisë dhe inv. punës për muajin Gusht 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 59   Dt.: 20.08.2018
Për përdorimin e fondit te kushtezuar për bllok ndihmën ekonomike deri në 6 për qind për muajin Korrik 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 47   Dt.: 19.07.2018
Për propozim për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin Korrik 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 50   Dt.: 19.07.2018
Për miratimin e projektit të parë të programit buxhetor afatmesëm 2019-2021 për bashkinë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 56   Dt.: 19.07.2018
Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e komisionit të apelimit tatimor në bashkinë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 55   Dt.: 19.07.2018
Për miratim shtesë plani dhe rishpërndarje të fondeve të buxhetit të bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës