Kërko
 
Eksploroni faqen e bashkisë
berdice
Shpallje Fituesi - Promovim i vlerave artistiko-kulturore në Nj.A Bërdicë

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 25/06/2018 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit të promovimit të vlerave...

Lexo të plotë
kb 4
Njoftim për mbledhjet e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja "a" të ligjit nr. 139/2015, date 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", nenit 32 të Rregullores së funksionimit të këshillit bashkiak, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, ditën e Enjte, datë 19 Korrik 2018, ora 18:00...

Lexo të plotë

 

Konsultoni Projektvendimet
dajç_copy_1
Shpallje Fituesi - Promovim i vlerave artistiko-kulturore në Nj.A Dajç

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 25/06/2018 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit të promovimit të vlerave...

Lexo të plotë

 

volej poja beach banner1
Volej Poja Trophy - 27, 28, 29 Korrik 2018

Për të tretin vit rradhazi Bashkia Shkodër organizon garë volejbolli ne plazh. Këtë vit ky aktivitet po merr permasa edhe më të mëdha, duke përfshirë numër më të madh ...

Lexo të plotë

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 43   Dt.: 19.06.2018
Për një ndryshim në VKB nr. 27, datë 01.06.2016 Për ngritjen e këshillit artistiko-kulturor, shpërblimin e anëtarëve të tij dhe miratimin e rregullores së financimit të projekteve kulturore, artistike, sportive dhe rinore në bashkinë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 42   Dt.: 19.06.2018
Për miratimin e raportimit të pasqyrave financiare të konsoliduara të vitit 2017 të bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 38   Dt.: 19.06.2018
Mbi dhënien e paaftësisë dhe inv. punës për muajin Qershor 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 40   Dt.: 19.06.2018
Për përdorimin e fondit te kushtezuar për bllok ndihmën ekonomike deri në 6 për qind për muajin Maj 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 39   Dt.: 19.06.2018
Për përdorimin e fondit te kushtezuar për bllok ndihmën ekonomike deri në 6 për qind për muajin Prill 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 36   Dt.: 19.06.2018
Për plotësimin e vakances dhe dhënien e mandatit të këshilltarit bashkiak znj. Ermira Hoxhaj
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 26   Dt.: 22.05.2018
Për një ndryshim në datën e mbledhjeve te rregullta të Këshillit Bashkiak Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 33   Dt.: 22.05.2018
Për miratimin e kërkesës së bashkisë Shkodër, së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor për akordimin e ndihmës financiare për familjet e z. Kolë Bungaja, Benard Bungaja dhe Mentor Bungaja, banesat e të cilëve janë dëmtuar nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 32   Dt.: 22.05.2018
Për miratimin e disa linjave të rregullta rrethqytetëse të trasnportit të udhëtarëve
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 27 (5)   Dt.: 22.05.2018
Për propozim për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin Maj 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës