Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

thethi_baner

Firmosje e marrëveshjes për financim të investimit "Rikualifikim urban në Theth dhe rehabilitim i segmentit Theth-Nërlysaj

Kemi kënaqësinë të ndaj me ju lajmin që Bashkia Shkodër, ka firmosur tashmë marrëveshjen e investimit me një financim prej 328.444.621 lekë pa TVSH, për projektin "Ndërhyrje e integruar për permirësimin e aksesit, shërbimeve dhe atraksionit turistik në zonën e Alpeve...

Lexo të plotë
kb 4

Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja “a“ të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, njoftoj thirrjen e mbledhjes së radhës së Këshillit Bashkiak Shkodër e cila do mbahet ditën e Premte, datë 25 Shtator 2020, ora 17:00.

keshillim online covid19

Mbështetje psikologjike nëpërmjet këshillimit online

Bashkia Shkodër ofron këshillim online për të gjithë qytetarët që janë prekur nga gjendja e jashtëzakonshme e shkaktuar nga Covid-19 ...

Lexo të plotë
buletin

Shkodra
Buletin informativ elektronik
Nr.24, Tetor 2020

"Buletin Informativ Elektronik" është një tjetër urë komunikimi dhe transparence me banorët e Bashkisë së Shkodrës dhe të gjithë ata që duan të njihen me atë...

Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 43   Dt.: 25.09.2020
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË KONSOLIDUAR TË ZBATIMIT TË BUXHETIT VITI 2019, TË BASHKISË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 42   Dt.: 25.09.2020
PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PËRFITUESVE DHE MASËN E SUBVENCIONIMIT TË INTERESAVE TË KREDIVE PËR INDIVIDË/FAMILJE QË PËRFITOJNË BANESA ME KOSTO TË ULËT ME KREDI TË LEHTËSUAR NGA SHTETI, PËR VITIN 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 41   Dt.: 25.09.2020
PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR.26 DT 30.12.2019 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2020 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2020-2022 TË BASHKISË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 40   Dt.: 25.09.2020
PËR MIRATIMIN PËR DHËNIE ME QIRA/ENFITEOZË TË PRONËS THERTORE TEK URA E BUNËS, ME NR. PASURIE ME NR. 19/ 63, ME NR. 19/156 DHE ME NR. 19/230N, E NDODHUR NË ZONËN KADASTRALE 8591-R-3, ME NR. RENDOR 107 NË LISTEN E INVENTARIT TË PRONAVE ME SIPËRFAQE T
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 39   Dt.: 25.09.2020
PËR ZHVENDOSJE OBJEKTI
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 38   Dt.: 25.09.2020
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN GUSHT 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 37   Dt.: 25.09.2020
PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE GJYQËSORE
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 36   Dt.: 25.08.2020
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN KORRIK 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 35   Dt.: 07.08.2020
PËR MIRATIMIN E TAVANEVE PERFUNDIMTARE TË SHPENZIMEVE TË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 PER BASHKINË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 34   Dt.: 07.08.2020
PËR MIRATIMIN E PËRDORIMIT TË FONDIT REZERVË PËR ZBATIMIN E PROJEKTIT RIKONSTRUKSION I GODINAVE NË PRONËSI TË NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE PËR STREHIM SOCIAL (RIKONSTRUKSIONI I ISH KONVIKTIT TË SHKOLLËS VETERINARE)
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]

 

 

Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës