Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

NJOFTIME TE RENDESISHME
ZYRA ME NJE NDALESE

Në zbatim të VKM-së, Nr.208, datë 10.03.2020, duke filluar nga data 11.03.2020, Zyra me Një Ndalesë- Z1N, do të ofrojë shërbime vetëm për raste të nevojës emergjente.

GJENDJA CIVILE
Në zbatim të VKM-së, Nr.208,datë 10.03.2020, me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Gjendjes Civile, ju njoftojmë se zyrat e Gjendjes Civile do të ofrojë shërbim vetëm për regjistrimin e lindjeve dhe ç'regjistrimin e vdekjeve

NJOFTIM
Të dashur bashkëqytetarë
Për arsye sigurie të shëndetit të të gjithëve dhe për evitimin e grumbullimit të grupeve, Bashkia Shkodër ofron numrin e telefonit 069 342 29 90 nga ora 08:00 deri në 16:00, tek i cili mund të dërgoni mesazhin tuaj për nevojën që keni dhe informacionet:
1.EMRI, MBIEMRI
2.NUMER KONTAKTI TELEFONIK
3.RAJONI/ NJËSIA ADMINISTRATIVE
4.ADRESA
5.NEVOJA QË KENI
Familjet që kanë prioritet maksimal në mbështetje janë:
-Të moshuarit e vetëm pa asnjë të ardhur ekonomike
-Familjet që kanë persona me aftësi të kufizuara pa asnjë të ardhur ekonomike
-Familjet me shumë anëtarë pa të ardhur ekonomike
Për çdo rast specialistët tanë do të vlerësojnë situatën dhe do të ofrojnë shërbimin në varësi të nevojave që janë prioritet. Sportelet për arsye sigurie janë të mbyllura.
Telefono 069 342 29 90.

Raportimet ditore të masave të marra nga Bashkia Shkodër për përballimin e situatës së emergjencës së shkaktuar nga COVID-19 në territorin e saj 

 

 

Shpallje Vendimesh për komunikim për qytetarët 
        
baner home page

Raporti ditor i masave të marra nga Bashkia Shkodër për përballimin e situatës së shkaktuar nga COVID-19, datë 30.04.2020

Bashkia Shkodër vazhdon të jetë në mbështetje të individëve dhe familjeve më në nevojë, vazhdon procesin e pandërprerë të dezinfektimit të institucioneve dhe ambjenteve publike, vijon në terren ditë pas dite me shpërndarjen e pakove me ushqime dhe materiale higjenike...

Lexo të plotë
kb 4

Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të masave të marra nga institucionet shtetërore, për shkak të situatës së krijuar nga prezenca në vendin tonë të rasteve me COVID-19, ju njoftojmë se mbledhja e Këshillit Bashkiak do mbahet elektronikisht ditën e Premte, datë 29 Maj 2020, ora 11:00.

keshillim online covid19

Mbështetje psikologjike nëpërmjet këshillimit online

Bashkia Shkodër ofron këshillim online për të gjithë qytetarët që janë prekur nga gjendja e jashtëzakonshme e shkaktuar nga Covid-19 ...

Lexo të plotë 
buletin

Shkodra
Buletin informativ elektronik
Nr.19, Maj 2020

"Buletin Informativ Elektronik" është një tjetër urë komunikimi dhe transparence me banorët e Bashkisë së Shkodrës dhe të gjithë ata që duan të njihen me atë...

Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 21   Dt.: 22.05.2020
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN PRILL 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 19   Dt.: 23.04.2020
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË MONITORIMIT TËZBATIMIT TË BUXHETIT TË VITIT 2019 TË BASHKISË SHKODËR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 18   Dt.: 23.04.2020
PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR.26 DT 30.12.2019 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2020 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2020-2022 TË BASHKISË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 20   Dt.: 23.04.2020
PËR NGRITJEN E KOMISIONIT TË PËRKOHSHËM PËR SHQYRTIMIN E MODEL RREGULLOREVE
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 17   Dt.: 23.04.2020
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN MARS 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Rezolutë   Nr.: 16   Dt.: 03.04.2020
PER MIRATIM REZOLUTE
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 15   Dt.: 23.03.2020
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN SHKURT 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 14   Dt.: 26.02.2020
PER MIRATIMIN E MASËS SË QIRASË MUJORE PËR BANESAT SOCIALE TEK (ISH KONVIKTIN E SHKOLLËS PYJORE).
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 13   Dt.: 26.02.2020
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN JANAR 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 12   Dt.: 26.02.2020
PËR MIRATIMIN NË PARIM TË BASHKËFINANCIMIT PËR PËRSHTATJEN PËR STREHIM SOCIAL TË OBJEKTEVE EKZISTUESE NË ZBATIM TË FONDEVE TË PLANIFIKUARA PËR PROGRAMET E STREHIMIT PËR VITIN 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]

 

 

Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës