Kërko
 
sherbimet_2
Eksploroni faqen e bashkisë
parking_baner
Miratim i Planit për vendndodhjen e Vendparkimeve

Bazuar në ligjin nr. 139/2015 "Për qeverisjen vendore", në ligjin nr. 107/2014 "Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit", ... 

taksa_dhe_tarifa
Njoftim për shlyerjen e detyrimeve për familjarët dhe bizneset e Bashkisë Shkodër

Bashkia Shkodër lajmëron të gjithë familjarët si dhe subjektet, të cilëve u është miratuar leja e legalizimit nga ALUIZNI, ...

 

kb 4
Mbledhja e rradhës e Këshillit Bashkiak

Në mbështetje të nenit 53, pika 4, nenit 56, pika 2, shkronja "a" e ligjit 139/2015, date 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkoder, ditën e enjte, date 18.08.2016, ora 10:00 ...

Lexo të plotë

 

Konsultoni Projekt-Vendimet
ppv_degjes_baner
Dëgjesë Publike - Vlerësimi Strategjik Mjedisor

Në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Shkodër, në mbështetje tëLigjit nr. 107/2014 "Për planifikimin e territorit", VKM nr 671 dt 29.07.2015 "Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit",...

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 35   Dt.: 01.08.2016
Për miratimin e marrëveshjes së projekteve me bashkëfinancim në kuadër të fondit Grant ndërmjet Bashkisë Shkodër dhe DLDP, për projektin Zgjerimin e Sistemit të Integruar të Zyrave me 1 Ndalesë SiZ1N
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 34   Dt.: 01.08.2016
Për miratimin e ndihmës ekonomike për muajin Korrik 2016
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 37   Dt.: 01.08.2016
Për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit mes Bashkisë Shkodër dhe fondacionit Terre des Hommes
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi

Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri
Tel: +355 22 400150
e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës