Kërko
 
Eksploroni faqen e bashkisë
yes-future-800x500_c
Formulari I njoftimit të kontratës - Rikonstruksion i Qendrës Rinore Publike

Lloji i procedurës se prokurimit: “Procedure e Hapur”. Objekti i kontratës: “Rikonstruksion i Qendrës Rinore Publike, Bashkia Shkodër – Kati 5 dhe 6 te Galeria e Arteve Shkodër” ...

Lexo të plotë
theth
Shpallje Fituesi - Festa e Thethit

Bashkia Shkodër në kuadër të hapjes së sezonit turistik në Theth dhe 51 vjetorit të shpalljes së Parkut Kombëtar, do të organizojë aktivitetin “Dalja n’bjeshkë 2017”. Ky aktivitet kishte si qëllim promovimin e vlerave natyrore dhe kulturore të zonës...

Lexo të plotë

 

kb 4
Njoftim për Mbledhjen e rradhës të Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja "a" të ligjit nr. 139/2015, date 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", nenit 32 të Rregullores së funksionimit të këshillit bashkiak, njoftoj tthirjen e mbledhjes së këshillit bashkiak Shkoder, ditën e Premte, date 28 Prill 2017, ora 10:00, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak, me rend dite:...

Lexo të plotë

 

guri i zi_panair
Shpallje Fituesi- Panair i promovimit të vlerave dhe produkteve të territorit në Njësitë Administrative

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 07/04/2017 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit “Panair i promovimit të vlerave dhe produkteve të territorit (për Njësitë Administrative)”...

Lexo të plotë
Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 20   Dt.: 30.03.2017
Për plotësimin e vakancës dhe dhënien e mandatit anëtarit të këshillit bashkiak
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 26   Dt.: 30.03.2017
Për shfuqizim të VKB nr. 68, datë 28.12.2011 dhe dhënien në përdorim pa kundërshpërblim K.F.Vllaznia sh.a, të terrenit sportiv Reshit Rusi
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 24   Dt.: 30.03.2017
Për vlersimin paraprak dhe masën e shpërblimit për shpronësimin e pronarëve që preken nga investimi publik Rikonstruksion i bllokut të pallateve Xhabije
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 19   Dt.: 24.03.2017
Për miratimin e strategjisë së zhvillimit të territorit dhe projekteve strategjike të zhvillimit të Bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 18   Dt.: 24.03.2017
Për miratimin e shpërblimit për atletin Izmir Smajlaj, fitues i kampionatit Ballkanik, kampionatit Europian në kërkcim së gjati në salla të mbyllura si dhe për trajnerin z. Vildan Tufi
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 14   Dt.: 01.03.2017
Për dhënien e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme, të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 16   Dt.: 01.03.2017
Për miratimin e planit të mbrojtjes së biodiversitetit në bashkinë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 15   Dt.: 01.03.2017
Për dhënien e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme, të shkaktuara nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 13   Dt.: 01.03.2017
Për dhënien e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme, të shkaktuara nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 11   Dt.: 01.03.2017
Për dhënien e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme, të shkaktuara nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi

Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri
Tel: +355 22 400150
e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës