Kërko
 
sherbimet_2
Eksploroni faqen e bashkisë
parking_baner
Miratim i Planit për vendndodhjen e Vendparkimeve

Bazuar në ligjin nr. 139/2015 "Për qeverisjen vendore", në ligjin nr. 107/2014 "Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit", ... 

festa-luleve
Njoftim Fituesi - Koncertet e Verës

Në bazë të ftesës së hapur për organizmin e disa aktiviteteve artistiko-kulturore të titulluara “Koncertet e Verës”...

 

kb 4
Mbledhja e rradhës e Këshillit Bashkiak

Në mbështetje të nenit 53, pika 4, nenit 56, pika 2, shkronja "a" e ligjit 139/2015, date 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkoder, ditën e hëne, date 01.08.2016, ora 10:00 ...

 

Konsultoni Projekt-Vendimet
ppv_degjes_baner
Dëgjesë Publike - Vlerësimi Strategjik Mjedisor

Në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Shkodër, në mbështetje tëLigjit nr. 107/2014 "Për planifikimin e territorit", VKM nr 671 dt 29.07.2015 "Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit",...

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 32   Dt.: 01.07.2016
Për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit mes Bashkisë Shkodër dhe organizatës Malteser
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 33   Dt.: 01.07.2016
Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit mes Bashkisë Shkodër dhe programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara-PNUD
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 21   Dt.: 01.06.2016
Mbi dhënien e ndihmës financiare familjeve të z.Gëzim Alija, znj. Marije Melaj dhe znj.Vera Gucija për dëmet e shkaktuara nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi

Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri
Tel: +355 22 400150
e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës