Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

thethi_baner

Firmosje e marrëveshjes për financim të investimit "Rikualifikim urban në Theth dhe rehabilitim i segmentit Theth-Ndërlysaj

Kemi kënaqësinë të ndaj me ju lajmin që Bashkia Shkodër, ka firmosur tashmë marrëveshjen e investimit me një financim prej 328.444.621 lekë pa TVSH, për projektin "Ndërhyrje e integruar për permirësimin e aksesit, shërbimeve dhe atraksionit turistik në zonën e Alpeve...

Lexo të plotë
kb 4

Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja “a“ të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, njoftoj thirrjen e mbledhjes së radhës së Këshillit Bashkiak Shkodër e cila do mbahet     on-line ditën e Premte, datë 26 Shkurt 2021, ora 17:00.

privatisation_vllaznia_banner

Ecuria e procedurës për shitjen 100% me ankand të aksioneve të KF Vllaznia" sh.a

Bashkia Shkodër bën publike ecurinë e procedurës për dhënien e pëlqimit për shitjen me ankand të aksioneve të Klubit të Futbollit "Vllaznia" sh.a në masën 100%... 

Lexo të plotë
buletin

Shkodra
Buletin informativ elektronik
Nr.28, Shkurt 2021

"Buletin Informativ Elektronik" është një tjetër urë komunikimi dhe transparence me banorët e Bashkisë së Shkodrës dhe të gjithë ata që duan të njihen me atë...

Lexo të plotë 

Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 7   Dt.: 10.02.2021
PËR MIRATIMIN E BURSËS SË PLOTË/GJYSËM BURSE, NXËNËSVE, QË MESOJNË NË VITIN E PARË DHE NË VITET E DYTA E LART, NË SHKOLLAT E MESME, PËR VITIN SHKOLLOR 2020-2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 6   Dt.: 28.01.2021
PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË SHKODËR, SË BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR FAMILJEN E Z. ZEF PRENDUSHI , Zj. FEHIME ABDURRAHMANI , Z. ALFRED CAKA , Z. SHTJEFËN CAKA , Z. HAZIS DASHI BANESAT E TË
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 5   Dt.: 28.01.2021
PËR MIRATIMIN E PLANIT PËR PARANDALIMIN DHE SHUARJEN E ZJARREVE NË FONDIN PYJOR/KULLOSOR NË BASHKINË SHKODËR PËR VITIN 2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 4   Dt.: 28.01.2021
PËR MIRATIMIN E PËRFITUESVE TË GRANTIT TË MENJËHERSHEM PËR BANESAT ME KOSTO TË ULËT PËR VITIN 2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 3   Dt.: 28.01.2021
PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE DHE VLERËS SË SUBVENCIONIT TË QIRASË PËR ATO INDIVIDË/FAMILJE QË NUK PËRBALLOJNË QIRANË E TREGUT TË LIRË PËR VITIN 2021 DHE MIRATIMIN E BASHKËFINANCIMIT PËR KËTË PROGRAM.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 2   Dt.: 28.01.2021
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN DHJETOR 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 1   Dt.: 28.01.2021
PËR MIRATIMIN E KRITEREVE PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE PËR FAMILJET APLIKUESE, TË CILAT NUK JANË SHPALLUR PËRFITUESE NGA SISTEMI I PIKËZIMIT DHE QË DO TË TRAJTOHEN NGA FONDI SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR (6%) PËR NDIHMËN EKONOMIKE.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 64   Dt.: 28.12.2020
PËR MIRATIMIN E KALENDARIT TË PËRGATITJES SË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM 2022-2024 DHE BUXHETIT VJETOR 2022 TË BASHKISË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 63   Dt.: 28.12.2020
PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2021 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM PERFUNDIMTAR 2021 - 2023 TË BASHKISË SË SHKODRËS
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 62   Dt.: 28.12.2020
PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR.6 DATË 30.01.2018 PËR MIRATIMIN E NIVELIT TE PAGAVE TË FUNKSIONARËVE TË ZGJEDHUR OSE TË EMËRUAR ,TË NËPUNËSVE CIVIL, ADMINISTRATIV TË BASHKISË SHKODËR DHE INSTITUCIONEVE TE VARËSISË TË NDRYSHUAR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]

 

 

Mundësi Punësimi
 
Afishime Publike
25.02.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
24.02.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
23.02.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
22.02.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
19.02.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
18.02.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
17.02.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
16.02.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
15.02.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
15.02.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës